PART OF THE LIST

NE-YO

Originální text

Style of your hair,
shape of your eyes and your nose,
the way you stare
As if you see, right through to my soul,

It's your left hand and the way
that it's not quite as big as your right,
the way you stand in the mirror
before we go out at night,

Our quiet time,
your beautiful mind,

They're a part of the list.
Things that I miss.
Things like your funny little laugh,
the way you smile or the way we kiss.

What I noticed is this:
I come up with
something new, every single time
that I sit and reminisce.

The way you sweet smell
lingers when you leave a room,
(you leave a room)
Stories you tell as we lay
in bed all afternoon.
(all afternoon)

I dreamed you now every night
in my mind is where we meet.
(my mind is where we meet)
and when I'm awake
staring at pictures of you asleep.

Touching your face,
invading you space.

They're a part of the list.
Things that I miss.
Things like your funny little laugh,
the way you smile or the way we kiss.

What I noticed is this:
I come up with
something new, every single time
that I sit and reminisce.

Oooh, and you'll live in my memories forever more I swear.
And you'll live in my memories forever more I swear.

They're a part of the list.
Things that I miss.
Things like your funny little laugh,
the way you smile, or the way we kiss.

What I noticed is this:
I come up with
something new, every single time
that I sit and reminisce.

Oh-whoa-whoa
Oh-whoa-whoa
Oh-whoa-whoa

Oh-whoa-whoa
Oh-whoa-whoa

Český překlad

PART OF THE LIST(Část seznamu)

Styl tvého účesu
tvar tvých očí a nosu
způsob jak zíráš
jako by jsi viděla skrze mojí duši

je to tvá levá ruka, která není tak velká jako ta pravá
je to způsob jak stojíš před zrdcadlem před tím než výjdeš večer ven

společné tiché chvilky, tvá nádherná mysl
jsou částmi seznamu věcí, které mi chybí
věcí, jako je tvůj roztomilý smích,
to jak se usmíváš a to jak líbáš

všímám si dalších věcí
vždy příjdu s něčím novým, když sedím a koukám zpátky

je to to jak sladce voníš
jak polehounku opouštíš místnost
(opouštíš místnost)
příběhy, které mi vyprávíš když ležíme v posteli celé odpoledne
(celé odpoledne)

zdá se mi o tobě každý de, v mé mysli se setkáváme
(v mé mysli se setkáváme)
a když se probudím, zírám na obrázek tebe spící.

Dotýkání se tvého obličeje,
okupování tvého vesmíru

jsou částmi seznamu věcí, které mi chybí
věcí, jako je tvůj roztomilý smích,
to jak se usmíváš a to jak líbáš

všímám si dalších věcí
vždy příjdu s něčím novým, když sedím a koukám zpátky

oohh, a ty budeš žít navždy v mých vzpomínkách to přísáhám
a ty budeš žít navždy v mých vzpomínkách to přísáhám

jsou to části seznamu věcí, které mi chybí
věcí, jako je tvůj roztomilý smích,
to jak se usmíváš a to jak líbáš

všímám si dalších věcí
vždy příjdu s něčím novým, když sedím a koukám zpátky

oh-whoa-whoa
oh-whoa-whoa
oh-whoa-whoa

oh-whoa-whoa
oh-whoa-whoa

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh