BEAUTIFUL MONSTER

NE-YO

Originální text

All my life
And the hereafter
I've never seen
Seen one like you

You're a knife
Sharp and deadly
And it's me
That you cut into

But I don't mind
In fact I like it
Though I'm terrified
I'm turn on [?] scared of you

Chorus:
She's a monster
Beautiful monster
Beautiful monster
But I don't mind

And I need her
Said I need her
Beautiful monster
But I don't mind

No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)
No I don't mind (I don't mind I don't I don't mind...)

In her eyes
There's love and fire
In my heart
She's burning through

But I don't mind
In fact I like it
Though I'm terrified
I'm turn on [?] scared of you

Chorus:
She's a monster (she's a monster)
Beautiful monster (beautiful monster)
Beautiful monster (beautiful monster yeah)
But I don't mind (don't mind)

And I need her (and I need her)
Said I need her (said I need her)
Beautiful monster (whooah)
But I don't mind (I don't mind)
But I don't mind

Playing with my heart
And she's playing with my mind
And I don't mind I don't I don't mind
No I don't mind I don't I don't mind
No I don't mind I don't I don't mind
No I don't mind I don't I don't mind

Český překlad

Celý můj život
A dále
Nikdy jsem neviděl
Neviděl jako vy

Jsi nůž
Ostrý a smrtící
A to jsem já
Že jste …

Ale nevadí mi
Ve skutečnosti se mi líbí
Ačkoli jsem vyděšený
Bojím se o ni

Refrén:
Ona je monstrum
Krásné monstrum
Krásné monstrum
Ale nevadí mi

A musím ji
Potřebuji ji
Krásné monstrum
Ale nevadí mi

Ne mě to nevadí (Nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi…)
Ne mě to nevadí (Nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi…)
Ne mě to nevadí (Nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi…)
Ne mě to nevadí (Nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi…)

V jejích očích
Je láska a oheň
V mém srdci
Ona je hořící

Ale nevadí mi
Ve skutečnosti se mi líbí
Ačkoli jsem vyděšený
Bojím se o ni

Refrén:
Ona je monstrum (Ona je monstrum)
Krásné monstrum (Krásné monstrum)
Krásné monstrum (Krásné monstrum)
Ale nevadí mi (Nevadí to)

A musím ji (A musím ji)
Potřebuji ji (Potřebuji ji)
Krásné monstrum (Krásné monstrum)
Ale nevadí mi (Nevadí mi
Ale nevadí mi

Hraje si s ním srdcem
A hraje si s mou myslí
A mě to nevadí, nevadí, mě to nevadí
Ne mě to nevadí, nevadí, mě to nevadí
Ne mě to nevadí, nevadí, mě to nevadí
Ne mě to nevadí, nevadí, mě to nevadí

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh