La La La

NAUGHTY BOY

Originální text

Hush, don't speak
When you spit your venom, keep it shut I hate it
When you hiss and preach
About your new messiah 'cause your theories catch fire

I can't find those silver linings
I don't mean to judge
But when you read your speech, it's tiring
Enough is enough

I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning off the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it
I go
La la, la la la...
La la, la la la...
I find a way to block it
I go
La la, la la la...
La la, la la la...

Yes our love is running out of time
I won't count the hours, rather be a coward
When our words collide
I'm gonna drown you out before I lose my mind

I can't find those silver linings
I don't mean to judge
But when you read your speech, it's tiring
Enough is enough

I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning off the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it
I go
La la la la la...
La la la la la...
I find a way to block it
I go
La la la la la...
La la la la la...
I find a way to block you, oh
La la la la la...
La la la la la...
I find a way to block it
I go
La la la la la...
La la la la la...

I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning off the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it
I go

I'm covering my ears like a kid
when your words mean nothing, I go la la la
I'm turning off the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it
I go
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...

Český překlad

Ticho, nemluv
Když pliveš tvůj jed, udrž ho zavřený, já ho nenávidím
když syčíš a kážeš
o tvém novém mesiáši, tvé teorie shoří

Nemůžu najít ty stříbrné podšívky
nechci soudit
ale když přečteš tvůj proslov, unavuje to
už je toho dost

Kryji si uši jako dítě
když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
zeslabuji hlasitost, když mluvíš
protože mé srdce to nemůže zastavit, našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...
našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...

Ano naše láska vybíhá z času
Nebudu počítat hodiny, budu spíš zbabělec
když naše slova sráží
Hodlám tě utopit předtím, než ztratím mysl

Nemůžu najít ty stříbrné podšívky
nechci soudit
ale když přečteš tvůj proslov, unavuje to
už je toho dost

Kryji si uši jako dítě
když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
zeslabuji hlasitost, když mluvíš
protože mé srdce to nemůže zastavit, našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...
našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...
našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...
našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...

Kryji si uši jako dítě
když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
zeslabuji hlasitost, když mluvíš
protože mé srdce to nemůže zastavit, našel jsem cestu to zablokovat
jedu si

Kryji si uši jako dítě
když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
zeslabuji hlasitost, když mluvíš
protože mé srdce to nemůže zastavit, našel jsem cestu to zablokovat
jedu si
la la, la la la...
la la, la la la...
la la, la la la...
la la, la la la...

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh