LONELY

NANA

Originální text

Remember first time we met day one
Kids in the garden' playin' games heaven' fun
Excitin' and amazin' havin' a real friend of mine
Face to face and eye to eye
Usin' our hands to buy and supply
Chillin' is cool from January to June
And we still stiked together like the glue
And know the rules
Forever you and I and believe it was clear
If I ever should fall I could count on you with no fear
Runnin' out of time I see who's fake
Alone without protection from all them snakes
All for one one for all I was told
Black white yellow no matter if your young or old
Nana's in the house to let you know
What I see is how I feel and damn
I'm alone¨

I am lonely lonely lonely
I am lonely lonely in my life
I am lonely lonely lonely
God help me help me to survive!
Bridge

Everybody's trippin' on me
Oh lord come help me please
I did some bad things in my life
Why can't you rescue me 'cause you've got all I need
I know I got to pay the price

Lonely (2x)

Cheepin' thru the streets at night after a fuss and fight
Tears in my eyes I'm a man lookin' for the light
Dark is the path I know he will rescue me
The lord is my shephard I'm cool despite emergency
Whom shall I fear exept the god
Thank you for the blessin' and the skils on the mic
Five years we know there's no diggity
Free at last see the light in me
What goes up must come down
I'll be around while you heading towards deathtown
Always look forward hardly never look back
So many tears and the snakes on my jock
Now I'm riding in my big fat ride
Your as* is late so look for the line
Nana in the house to let you know
What I see is how I feel so leave me alone

Lonely (3x)

Knock on my door whom you lookin' for
A dream or reality enemies at my door
Eyes I realize it's fantasize I must be high
So let me live before I die
Once again grab the bottle twist the cap
To survive your life is yours my life is mine
No emotions in this world full of lies
Step my step and be versatile
Love peace and crash that's what it's all about
Alone by yourself than you lack there's no doubt about
I'm always into something making moves to improve
What would you do if you where in my shoes
Boom a letter oops another suicide
Meet me for a ride at the boulevard
Nana's in the house to let you know
What I see is how I feel and damn I'm alone

Český překlad

LONELY(Osamělý)

 

Pamatuji si jak jsme se jednoho dne poprvé potkali

děti si hrály na zahradě a užívly si spoustu zábavy

bylo to vzrušující a úžasné mít svého pravého přítele

tváří v tvář a z očí do očí

ruce své používali jsme k nákupu a nabídce

od ledna do června byl pohodový relax

a pořád jsme k sobě přilepení jako lepidlem

a známe pravidla

navždy já a ty a věřím, že to bylo čisté

kdybych měl někdy potíže, mohl bych se na tebe beze strachu spolehnout

dochází mi čas a už vím kdo je podvodník

sám bez ochrany před všemi těmi hady

všichni za jednoho, jeden z avšechny bylo mi řečeno

černý, bílý, žlutý, je jednojjestli jsi mladý nebo starý

Nana je v domě aby mi dala vědět

že to co vidím je jak se cítím a sakra

jsem tam sám

 

Jsem osamělý, osamělý, osamělý

jsem osamělý, osamělý v životě

jsem osamělý, osamělý, osamělý

bože pomoz mi, pomoz mi to přežít

překonat to

 

Všichni mi podrážejí nohy

Oo pane pojď mi prosím pomoc

udělal jsem pár špatných věcí v životě

Máš všechno co potřebuji, tak proč mě nemůžeš zachránit

Já vím, musím platit daň

 

Osamělý (2x)

 

V noci bloudím ulicema po bitce a hádce

se slzami v očích jsem muž hledající světlo

chodník je temný já vím že mě zachrání

Pán je můj pastýř, jsem v pohodě i přes nebezpečí

ale koho jiného bych se měl bát než boha?

Bože, děkuji ti za požehnání a dovednosti na mikrofonu

pět let už vím, že bez pochyb,

jsem už volný a vidím v sobě světlo

Co jde nahoru, musí jít i dolů

budu okolo až budeš mířit do města duchů

Koukej vždy před sebe nikdy dozadu

za mnou je jen spoustu slz a hadů

ted si jedu svojí mocnou jízdu

seš tu moc pozdě, takže musíš počkat na další spoj

Nana je v domě aby mi dala vědět

že to co vidím je jak se cítím a sakra

jsem tam sám

 

Osamělý(3x)

 

Klepeš mi na dveře, co hledáš

sen nebo realitu, nepřátelé jsou za dveřmi

vidím jejich oči, je to fantazie, musím být zhulený

nechte mě žít dokud neumřu

ještě jednou vezmu láhev a odšroubuju víčko,

pro přežití musí brát každý svůj život do svých dlaní

a hlavně bez emocí v tomhle světě plným lží

krok za krokem jít a být přizpůsobivý

všechno je jen o lásce, míru a katastrofách

sám sebou pak není pochyb, že

pořád něco dělám a kráčím vpřed abych se zlepšil.

Co ty bys dělal, kdybys byl v mojí situaci

boom a dopis, další sebevražda

sejdeme se na projížďku tím bulvárem

Nana je v domě aby mi dala vědět

že to co vidím je jak se cítím a sakra

jsem tam sám

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh