WELCOME TO BLACK PARADE

MY CHEMICAL ROMANCE

Originální text

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
He said, "Will you defeat them,
Your demons and all the non-believers?
The plans that they have made?
Because one day I'll leave you,
A phantom to lead you in the summer,
To join the black parade."

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"

Sometimes I get the feeling
She's watching over me.
And other times I feel like I should go.
When through it all, the rise and fall,
The bodies in the streets.
And when your gone, we want you all to know:
We'll carry on, We'll carry on.
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And in my heart I can't contain it,
The anthem won't explain it.

A woman sends you reeling
from decimated dreams.
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back,
And let's shout out loud and clear.
Defiant to the end, we hear the call.

To carry on, We'll carry on
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.

On and on we carry through the fears,
Disappointed faces of your peers
Take a look at me,
'Cause I could not care at all.

Do or die,
You'll never make me.
Because the world
Will never take my heart.
Go on try,
You'll never break me.
We want it all,
We wanna play this part.
I won't explain,
Or say I'm sorry.
I'm unashamed,
I'm gonna show my scar.
Give a cheer
For all the broken.
Listen here,
Because it´s who we are.
I'm just a man,
I'm not a hero.
Just a boy,
Who had to sing this song.
I'm just a man,
Not a hero.
I - Don't - Care!

We´ll carry on, We'll carry on
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Well carry on.
And though you're broken and defeated,
The weary widow marches on.

Český překlad

Když jsem byl malej kluk
můj táta mě vzal do města
Vidět pochodující skupinu
Řekl :Synu, až vyrosteš , budeš zachránce ublížených, zbitých a zatracených?
Řekl: Porazíš všechny
své démony a všechny nevěřící
a jejich plány, co dělali?
Protože tě jednou opustím
a přízrak tě povede létem
aby ses
připojil k černému průvodu.

Když jsem byl malej kluk
Můj táta mě vzal do města
Vidět pochodující skupinu
On řekl:Synu, až vyrosteš
budeš zachránce ublížených,
zbitých a zatracených?

Někdy mám pocit,
že mě ona hlídá
A jindy se cítím, jako bych měl jít
Když/ A přes to všechno vzestup a pád,
těla v ulicích
A když odejdeme, chceme, aby to všichni věděli
Budeme pokračovat, budeme pokračovat
A přes to, žes zemřel a odešel, věř mi
Tvoje vzpomínky zůstanou
Budeme pokračovat
A v mém srdci se s tím nemůžu vyrovnat
Hymna nebyla vysvětlena

Ale chceš to poslat obratem do zdemolovaných snů?
Tvoje bída a nenávist zabije nás všechny
Tak namaluj to černou a vezmi to zpět
A pak křič jasně a hlasitě
Vzdorovitý ke konci,
my slyšíme volání

Tak pokračuj, budeme pokračovat
A přes to, žes zemřel a odešel, věř mi
Tvoje vzpomínky zůstanou
Budeme pokračovat
A přes to, že jsi zničený a poražený
Tvoje unavená vdova pochoduje

My prorazíme přes náš strach, h, h, h
Zklamané tváře tvých vrstevníků, h, h, h
Koukni na mě,
protože já jsem se nemohl starat o všechno

Udělej, nebo zemři,
nikdy mě nedonutíš
Dej mi své slovo,
že mě nebudeš chtít vzít s sebou
Můžeš zkoušet cokoliv,
ale mě nezlomíš
Chceš všechno,
já jsem se chystal hrát tuhle roli
Nebudu to vysvětlovat,
nebo řeknu promiň
Nestydím se,
jen jsem chtěl ukázat svůj strach
Jsi opora
pro všechny zničené
Poslouchej tady/ nech to tu,
protože tu jsme jen ty a já
Jsem jen chlap,
nejsem hrdina
Jsem kluk
který zpívá tuhle písničku
nejsem hrdina.
Nestarám se

Budeme pokračovat, udeme pokračovat
A přes to, žes zemřel a odešel, věř mi
Tvoje vzpomínky zůstanou
Budeme pokračovat
A přes to, že jsi zničený a poražený
Tvoje unavená vdova pochoduje.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh