Fake Your Death

MY CHEMICAL ROMANCE

000cb2b020c2714d44f63c70143ce1fd.jpg

Originální text

Some people watch, some people pray
But even lights can fade away
Some people hope, some people pay
But why we have to stay?

'Cause even here, we're scared to bruise
Or any misery you choose
You like to watch, we like to use
And we were born to lose

I choose defeat, I walk away
And leave this place the same today
Some like to sleep, we like to play
Just look at all that pain

You want the heart or to be saved
But even good guys still get paid
So watch my back and keep the blade
I think it got you laid

So fake your death, or it's your blame
And leave the lights on when you stay
Take off your clothes and dream and fade
Come on and feel that shame

I choose defeat, I walk away
And leave this place the same today
Some like to sleep, we like to play
Just look at all that pain

Just look at all that pain
Just look at all that pain
Just look at all that pain
Just give it all that pain
Just give it all that pain
Just give it all that pain

I choose defeat, I walk away
And leave this place the same today
Some like to sleep, we like to play
Just look at all that pain

Český překlad

Někteří lidé se dívají, někteří se modlí
Ale i světla mohou pohasnout
Někteří lidé doufají, někteří platí
Ale proč máme zůstat?

Protože i tady jsme vystrašení a pohmoždění
A jakékoliv neštěstí si vybereš
Rád se díváš, my si rádi užíváme
A byli jsme zrozeni k prohře

Volím si porážku, odcházím
A nechávám tohle místo stejné jako dnes
Někteří rádi spí, my rádi hrajeme
Jen se podívej na všechnu tu bolest

Chceš srdce nebo být zachráněn
Ale i dobří chlapi dostávají zaplaceno
Tak mi kryj záda a nech si tu čepel
Myslím, že tě to položilo

Tak předstírej svou smrt nebo je to tvá vina
A nech rozsvícená světla, pokud zůstaneš
Sundej si oblečení a sni a slábni
Pojď a pociť tu hanbu

Volím si porážku, odcházím
A nechávám tohle místo stejné jako dnes
Někteří rádi spí, my rádi hrajeme
Jen se podívej na všechnu tu bolest

Jen se podívej na všechnu tu bolest
Jen se podívej na všechnu tu bolest
Jen se podívej na všechnu tu bolest
Jen vydej všechnu tu bolest
Jen vydej všechnu tu bolest
Jen vydej všechnu tu bolest

Volím si porážku, odcházím
A nechávám tohle místo stejné jako dnes
Někteří rádi spí, my rádi hrajeme
Jen se podívej na všechnu tu bolest


Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh