Waves

MR. PROBZ

Originální text

My face above the water
My feet can't touch the ground, touch the ground,
And it feels like I can see the sands on the horizon
Everytime you are not around
I'm slowly drifting away, drifting away
Waves after waves
Waves after waves
I'm slowly drifting, drifting away
And it feels like I'm drowning
Pulling against the stream
Pulling against the stream

I wish I could make it easy, easy to love me, love me
But still I reach, I find a way, I'm stuck here in between,
I'm looking for the right words to say
I'm slowly drifting, drifting away
Waves after waves
Waves after waves
I'm slowly drifting, drifting away
And it feels like I'm drowning
Pulling against the stream
Pulling against the stream

Český překlad

Moje tvář nad vodou
Moje nohy se nemohou dotknout dna, dotknout dna,
A je to pocit jako když můžu vidět písek na horizontu
Pokaždé když nejsi u mě
Pomalu jsem unášen pryč, unášen pryč
Vlna za vlnou
Vlna za vlnou
Pomalu jsem unášen pryč, unášen pryč
A je to pocit jako když se topím
Plavat proti proudu 
Plavat proti proudu 

Přeji si abych to mohl udělat snazší, snazší milovat mě, milovat mě
Ale stále se snažím najít způsob, jsem tu zaseknutý mezitím,
Hledám správné slovo které říct
Pomalu jsem unášen pryč, unášen pryč
Vlna za vlnou
Vlna za vlnou
Pomalu jsem unášen pryč, unášen pryč
A je to pocit jako když se topím
Plavat proti proudu 
Plavat proti proudu

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh