UP´N AWAY

MR. PRESIDENT

Originální text

Refrain:
Up`n away
We need a place to
hide (gonna get up)
Up`n away
We gonna fly so high (gonna get up)
I wanna get away
Wanna get up and get away
I wanna get away
Gonna get up! Gonna get up!
Up`n away

Rap 1:
Souls may fly, visions blur
Deep as any dance track you`ve heard
Blowin` storms as I tell
Smack in some funk on a dance realm
Blastin` brains he wants in
If you may ask who it is
It`s dancefloor knockin`
My subliminal name Sir Prophet
My quest success from the start
Has torn me and my flame apart
But there`s a creation by man
That brings us back together again!

Refrain

Rap 2:
Seconds to minutes,
minutes form hours
From days all the way up to weeks
Diving from the time of crime
Slipping down through the
hourglass as I speak
Europe and America,
thousands of miles
Yes between them two
Creation of man I can fly
Will bring me back to you
No more sad times of passion
Will come back today
Tonight I can feel you
`Cause I can fly up`n away

Refrain

Finally we`ve been asked
To shift into a dancing climax
Heavy rain, the deepest snow
Just couldn`t stop the
sound of dancefloor
Now the flavour flow has hit ya!
So I say best remember the force
That will keep you high
U-p-n-a-w-a-y

Český překlad

refrén:
vzhůru a pryč
potřebujeme místo na úkryt (musím vstanout)
vzhůru a pryč
vyletíme hrozně vysoko (musím vstanout)
dostanu se pryč
vstanu a a půjdu pryč
dostanu se pryč
musím vstanout  musím vstanout
vzhůru a pryč

duše mohou létat, představy tak zastřené
hluboko jako každá taneční pecka kterou jsi slyšel
šlehá blesky, tak jak to říkám
rozjeď nějakej funk do toho tanečního rytmu
odpaluj mozky  tak jak to chce
pokud se ptáš kdo to je
je to rozkopávač tanečních parketů
moje podprahový jméno je Sir Profit
můj host má úspěch hned od začátku
roztrhal mě a můj plamen na kusy
protože je nějaká kreativita člověka
která nás táhne zpět zase k sobě

refrén

vteřiny přes minuty
minuty přes hodiny
od dní rovnou k týdnům
střemhlav z doby zločinů
proklouznu dolů v přesípacích hodinách, tak jak říkám
Evropa a Amerika
tisíce mil
ano mezi těma dvěma
kreativity lidí mě nechá létat
vrátí mě zpátky k tobě
už žádné smutné chvíle ve vášni
dnes nepříjdou zpátky
dnes v noci tě cítím
protože umím odletět nahoru a pryč

refren

konečně nás požádali
o přesun do tanečního klimatu
prudký déšť, nejhlubší sníh
prostě nejde zastavit zvuk na tanečním parketu
teď tě uděřil ten chutný proud
takže říkám, že nejlepší je pamatovat na tu sílu
která tě udrží nahoře
nahoře a pryč

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh