ANGELS

MORANDI

Originální text

People..stop fighting, angels are crying.
We can be better, love is the answer.

Search inside, are there anymore tears to cry ?
Don't you wonder why ?
Why you feel so alone all against the world.
(World, world)

Search back time, when you used to sing along.
To the music of your song.
Song effect you can change, it's not too late.

People..stop fighting, angels are crying
We can be better, love is the answer..

Search inside, are there anymore tears to cry ?
Don't you wonder why ?
Why you feel so alone all against the world.
(World, world)

Search back time, when you used to sing along.
To the music of your song.
Song effect you can change, it's not too late.


(People..stop fighting, angels are crying
We can be better, love is the answer) x4
Love is the answer..

Český překlad

Lidé.. přestaňte bojovat, andělé pláčou.
Můžeme být lepší, láska je odpověď.

Hledejme uvnitř, jsou tam slzy k pláči?
Nezajímá vás proč?
Proč se cítíme tak osamoceně, všichni proti světu?
(Svět, svět)

Hledejme v minulosti, když jsme zpívali společně,
K hudbě vaší písně.
Účinkem písně se můžeme změnit, není příliš pozdě.

Lidé.. přestaňme bojovat, andělé pláčou.
Můžeme být lepší, láska je odpověď.

Hledejme uvnitř, jsou tam slzy k pláči?
Nezajímá vás proč?
Proč se cítíme tak osamoceně, všichni proti světu?
(Svět, svět)

Hledejme v minulosti, když jsme zpívali společně,
K hudbě vaší písně.
Účinkem písně se můžete změnit, není příliš pozdě.

Lidé.. přestaňme bojovat, andělé pláčou.
Můžeme být lepší, láska je odpověď. (4x)


Láska je odpověď....

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh