DISCOTHEK PEOPLE

MOLELLA

Originální text

Hi! Discotek people (body people!)
It's time to move your body (it's time to move your body)
It's now time to jump it to the left (it's time to jump it to the left)
and jump it to the right (and jump it to the right)
Are you ready? (Are you ready?)
And now dance... dance to the left... to the left...
Now dance... move to the right... to the right...
dance... dance to the left to the left...
dance... move to the right... to the right...

Český překlad

VŠICHNI NA DISKOTÉCE

Ahoj! Všichni lidi na diskotéce! (Tanečníci!)
Nadešel čas, abyste se trochu rozhýbali (Nadešel čas, abyste se trochu rozhýbali)
Nadešel čas, abyste skočili doleva (Nadešel čas, abyste skočili doleva)
A hned nato skočili doprava (A hned nato skočili doprava)
Jste připravení? (Jste připravení?)
Dejte se do tance ... Pohněte se doleva ... Doleva ...
Dejte se do tance ... Pohněte se doprava ... Doprava ...
Tancujte ... Tancujte doleva, doleva ...
Tancujte ... Tancujte doprava, doprava ...

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh