Thank You

MKTO

Originální text

Yo, this one right here
Is for all the drop out-of-schoolers
The future cougars
The Mary Jane abusers
The ones that chose to be losers
For all the misfit kids and total outcasts
MKTO, This one’s for you
Role models

We are the ones
The ones you left behind
Don’t tell us how
Tell us how to live our lives
Ten million strong
We’re breaking all the rules
Thank you for nothing
Cause there’s nothing left to lose

Thank you for feeding us years of lies
Thank you for the wars you left us to fight
Thank you for the world you ruined overnight
But we’ll be fine
Yeah we’ll be fine

Thank you for the world you broke
Like yolk and it ain’t no joke
So cold and there ain’t no coat
Just me my friends my folks and
We gonna do what we like
So raise that bird up high
And when they ask you why
Just stand there laugh and smile

We are the ones
The ones you left behind
Don’t tell us how
Tell us how to live our lives
Ten million strong
We’re breaking all the rules
Thank you for nothing
Cause there’s nothing left to lose
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na

Thank you for the times you said don’t make a sound
Thanks for the ropes you used to hold us down
Cause when I break through I’ma use them to reach the clouds
We ain’t comin’ down
We ain’t comin’ down
Look Ma I finally made it
This world is too damn jaded
My life is just like Vegas
Go big go home get faded
Been a since 92
Can’t shut me down curfew
And them girls I’ll take a few
Do what I wanna do

We are the ones
The ones you left behind
Don’t tell us how
Tell us how to live our lives
Ten million strong
We’re breaking all the rules
Thank you for nothing
Cause there’s nothing left to lose
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na

Thank you from the bottom of my heart
From head to toe from the soul you ripped apart
I say thank you
I say thank you

Yeah Oh thank you
Thank you, thank you Yeah, Yeah
We are the ones
The ones you left behind
Don’t tell us how
Tell us how to live our lives
Ten million strong
We’re breaking all the rules
Thank you for nothing
Cause there’s nothing left to lose
Yo if you don’t like what they tell you to do
Don’t do it
If you don’t want to be who they want you to be
Screw it
It’s your world
It’s your life
And they ruined it
Role models
Tune in
Turn up
Drop out

Český překlad

Jou, tohle právě tady
Je pro všechny vyhozený (kvůli neprospěchu) školáky,
Budoucí šelmy,
zenužívající Mary Jane,
Pro ty, kteří se rozhodnou být poražení
Pro všechny ztracené existence a totálních vyvrhele
MKTO, ti jediní pro tebe
Tvé vzory

My jsme ti,
Ti, které jste po sobě zanechali
Neříkejte nám, jak
Řeknitě nám, jak žít naše životy
Deset miliónů silných
Porušujeme všechna pravidla
Děkujeme za nic
Protože nemáme co ztratit
 
Děkujeme, že jste nás léta krmili lží
Děkujeme, že jste nás za války nechali v boji
Děkujeme, za zničení světa přes noc
Ale budeme v pohodě
Jo, budeme v pohodě

Děkujeme za svět, který jste zlomili
Ako hůl a to není žádný vtip
Taková zima a není tam žádný kabát
Jen já moji přátelé a moji rodiče
Budeme dělat, co se nám líbí
Tak vyrostl tenhle pták do výšky
A když se vás zeptají , ,Proč?"
Jen stojíte smějete se a usmívate se.

My jsme ti,
Ti, které jste po sobě zanechali
Neříkejte nám, jak
Řekněte nám, jak žít naše životy
Deset miliónů silných
Porušujeme všechna pravidla
Děkujeme za nic
Protože nemáme co ztratit
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na

Děkujeme za časy, kdy jste nás nenechali vydat ani hlásku
Díky za provazy, které jste použili, aby jste nás drželi dole
Protože když jsem je zničil, použil jsem je na zachycení mračen
Nás nesrazíte dolů
Nás nesrazíte dolů
Podívejte se na mně, konečně jsem to udělal
Tento svět je zatraceně unavený
Můj život je stejný jako Vegas
Stát se velkým, jít domů a uvadnout
Bylo od 92
Nelze mě umlčet, zákaz mi vycházení
A pak vezmu pár holek
a udělám to, co chci udělat

My jsme ti,
Ti, které jste po sobě zanechali
Neříkejte nám, jak
Řekněte nám, jak žít naše životy
Deset miliónů silných
Porušujeme všechna pravidla
Děkujeme za nic
Protože nemáme co ztratit
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na

Děkuji vám z hloubky srdce
Od hlavy až k palcu z duše, kterou jste roztrhali
Říkám děkuji
Říkám děkuji

Yeah, Oh, děkuji
Děkuji vám, děkuji vám Yeah, Yeah
My jsme ti,
Ti, které jste po sobě zanechali
Neříkejte nám, jak
Řekněte nám, jak žít naše životy
Deset miliónů silných
Porušujeme všechna pravidla
Děkujeme za nic
Protože nemáme co ztratit
Jou, pokud se ti nelíbí, co ti řeknou abys udělal
Nedělej to
Pokud nechceš být tím, kým chtějí, abys jsi byl
Vykašli se na to
Je to tvůj svět
Je to tvůj život
A oni ti ho rujnují
Idoly?
Vyladit
Otočit se
Vyhodit

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh