Wrecking Ball

MILEY CYRUS

Originální text

We clawed, we chained our hearts in vain
We jumped, never asking why
we kissed, I fell under your spell of love
no one could deny

Don't you ever say I just walked away
I will always want you
I can't live a lie, running for my life
I will always want you

I came in like wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me
Yeah you, you wreck me

I put you high up in the sky
And now, you're not coming down
It slowly turned, you let me burn
And now, we're ashes on the ground

Don't you ever say I just walked away
I will always want you
I can't live a lie, running for my life
I will always want you

I came in like wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me
I came in like a wrecking ball
Yeah, I just close my eyes and swung
Left me crouching in a blaze and fall
All you ever did was wreck me
Yeah you, you wreck me

I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
And instead of using force
I guess should've let you in
I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
I guess should've let you in

Don't you ever say I just walked away
I will always want you

I came in like wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me
I came in like a wrecking ball
Yeah, I just close my eyes and swung
Left me crouching in a blaze and fall
All you ever did was wreck me
Yeah you, you wreck me
Yeah you, you wreck me

Český překlad

Lapali jsme, marně jsme naše srdce spojili
Skočili jsme, aniž bychom se ptali proč
Políbili jsme se, podlehla jsem tvému kouzlu lásky
Nikdo by to nemohl kdy popřít

Už nikdy neříkej, že jsem jen tak odešla
Vždy Tě budu chtít
Nemohu žít ve lži, běžím vstříc svému životu
Vždy Tě budu chtít

Přišla jsem si jako demoliční koule
Nikdy jsem se tak tvrdě nezamilovala
Vše, co jsem kdy chtěla, bylo zbořit tvé zdi
Vše, co jsi kdy udělal ty, bylo to, že jsi mě zničil
Ano ty, ty jsi mě zničil

Nechala jsem tě vystřelit vysoko na oblohu
A teď se nevracíš zpět dolů
Pomalu se ukázalo, že jsi mě nechal shořet
A teď jsme popelem na zemi

Už nikdy neříkej, že jsem jen tak odešla
Vždy Tě budu chtít
Nemohu žít ve lži, běžím vstříc svému životu
Vždy Tě budu chtít

Přišla jsem si jako demoliční koule
Nikdy jsem se tak tvrdě nezamilovala
Vše, co jsem kdy chtěla, bylo zbořit tvé zdi
Vše, co jsi kdy udělal ty, bylo to, že jsi mě zničil
Přišla jsem si jako demoliční koule
Ano, jen jsem zavřela oči a houpala se
Nechal jsi mě skrčenou na výsluní a spadnout
Vše, co jsi kdy udělal ty, bylo to, že jsi mě zničil
Ano ty, ty jsi mě zničil

Nikdy jsem nezamýšlela započít válku
Jen jsem chtěla, abys mě k sobě vpustil
A namísto užívání sil
Myslím, že jsem tě měla vpustit dovnitř
Nikdy jsem nezamýšlela započít válku
Jen jsem chtěla, abys mě k sobě vpustil
Myslím, že jsem tě měla vpustit dovnitř

Už nikdy neříkej, že jsem jen tak odešla
Vždy Tě budu chtít

Přišla jsem si jako demoliční koule
Nikdy jsem se tak tvrdě nezamilovala
Vše, co jsem kdy chtěla, bylo zbořit tvé zdi
Vše, co jsi kdy udělal ty, bylo to, že jsi mě zničil
Přišla jsem si jako demoliční koule
Ano, jen jsem zavřela oči a houpala se
Nechal jsi mě skrčenou na výsluní a spadnout
Vše, co jsi kdy udělal ty, bylo to, že jsi mě zničil
Ano ty, ty jsi mě zničil
Ano ty, ty jsi mě zničil

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh