Adore You

MIELY CYRUS

Originální text

Oh, oh, hey, oh ooh, ooh 
Baby, baby, yeah 
Are you listening? 
Wondering where you've been all my life 
I just started living 
Ooh oh, baby 
Are you listening? 
Oh 

When you say you love me 
Know, I love you more 
And when you say you need me 
Know, I need you more 
Boy, I adore you 
I adore you 

Baby, can ya hear me when I'm crying out for you? 
I'm scared, oh, so scared 
But when you're near me I feel like I'm standing with an 
army 
of men armed with weapons 
Hey, oh 

When you say you love me 
Know, I love you more 
And when you say you need me 
Know, I need you more 
Boy, I adore you 
I adore you 

I love lying next to you 
I could do this for eternity 
You and me we're meant to be in holy matrimony 
God knew exactly what he was doing when he led me to you

When you say you love me 
Know, I love you more (I love you more) 
When you say you need me 
Know, I need you more 
Boy, I adore you 
I adore you 

When you say you love me,
Know, I love you more 
And when you say you need me 
No, I need you more 
Boy, I adore you 
I adore you

Český překlad

Oh, oh, hej, oh ooh ooh
Zlato, zlato, jo
Posloucháš?
Zajímá mě, kde jsi byl celý můj život 
Právě jsem začala žít 
Oh oh, zlato
Posloucháš?
Oh 

Když řekneš, že mě miluješ
Vím, já tě miluji víc
A když řekneš, že mě potřebuješ 
Vím, já tě potřebuji víc
Chlapče, zbožňuji tě
Zbožňuji tě

Zlato, slyšíš mě když pro tebe pláču?
Jsem vyděšená, oh, tak moc
Ale když jsi mi nablízku, cítím, jako bych s sebou měla armádu 
mužů se zbraněmi
Hej, oh

Když řekneš, že mě miluješ
Vím, já tě miluji víc
A když řekneš, že mě potřebuješ 
Vím, já tě potřebuji víc
Chlapče, zbožnuji tě
Zbožnuji tě

Miluji, když vedle tebe ležím
Mohla bych tak ležet navěky 
Nám dvěma bylo předurčeno společné svaté manželství 
Bůh přesne věděl, co dělá, když mě dovedl k tobě

Když řekneš, že mě miluješ
Vím, já tě miluji víc
A když řekneš, že mě potřebuješ 
Vím, já tě potřebuji víc
Chlapče, zbožňuji tě
Zbožňuji tě

Když řekneš, že mě miluješ
Vím, já tě miluji víc
A když řekneš, že mě potřebuješ 
Vím, já tě potřebuji víc
Chlapče, zbožňuji tě
Zbožňuji tě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh