THEY DONT CARE ABOUT US

MICHAEL JACKSON

Originální text

Sikinhead, deadhead
Everybody gone bad
Situation aggravation
Everybody allegation
in the suite, on the news
everybody dogfood
Bang bang shock dead
Everybodys gone bad

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

Beat me, hate me
You can never break me
Will me, thrill me
You can never kill me
Chew me, sue me
Everybody do me
Kick me hike me
Dont you black or
white me!

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

Tell me what has
become of my life
I have a wife and two
childre who love me
I am the victim of police
brutality, now
Im tired of bein the
of hate, youre rapin
me of my pride
Oh for Gods sake
i look to heaven to ful-
fill its prophecy...
Set me free

Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
Trepidation, speculation
Ecerybody allagation
In the suite on the news
Everyboda dogfood

Black man black male
Throw the brother
in jail

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

Tell me what has become
of my rights

Am I ivisible cause you
ignore me?
Your proclamation
promised me free liberty
Im tired of bein the victim
of shame
Theyre throwinme in a
clas with a bad name
I cant believe this is the
land from which I came
The government dont
wanna see, but if
Roosevelt was livin he
wouldt let this be, no,no

Skinhead, deadhead
Everybody gone bad
Situation, specultaion
Everybody litigarion
Beat me, bash me
You can never trash me
Hit me, kick me
You can never get me

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

Some things in life they
just dont wanna see

But if Martin Luther was
livin, he wouldnt let
this be no, no
Skinhead, deadhead
Everybodys gone bad
Situation Segregarion
Everybody allegation

In the suite an the news
Everybody dogfood
kick me Hike me
Dont you wrong or
right me

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

All I wann say is that
They dont really care
about us
All I wann say is that
They dont really care
about us

Český překlad

THEY DON´T CARE ABOUT US(Jsme jim ukradení)

skinhead, černý pasažér
všichni jsou špatní
mrzutá situace
všichni obviňují
ty v obleku, ve zprávách
jsou všichni psí žrádlo
bang bang smrt ze leknutí
všichni jsou špatní

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Mlaťte mě, nenáviďte mě
ale mě tím nezlomíte
rozkazujte mi, strašte mě
ale mě tím nezabijete
žvýkejte mě, suďte mě
všichni mě
kopejte, šlapte na mě
nečerněte ani nebělte mě!

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Řekněte mi co se stalo s mým životem
mám ženu a dvě děti a byl jsem svědkem policejní brutality
teď už jsem unavený být nenáviděný
vyklepáváte ze mě pýchu
oh kvůli Bohu koukám do nebe abych naplnil jeho prorctví
nechte mě jít

skinhead, černý pasažér
všichni jsou špatní
mrzutá situace
všichni obviňují
ty v obleku, ve zprávách
jsou všichni psí žrádlo

černý muž, černoch
vhodil bratra do vězení

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Řekněte mi co se stalo s mými právy

Jsem viditelný I když mě ignoruješ?
Vaše vyhláška mi slíbila volnou svobodu
jsem už unavený být svědkem skandálů
škatulkují si mě se špatnými
nemůžu uvěřit, že toto je ta země, ze které pocházím
vláda to nevidí, ale kdyby Roosewelt žil, on by to nedovolil nene

skinhead, černý pasažér
všichni jsou špatní
situace, spekulace
všichni se přou
mlaťte mě, rozmlaťte mě
nikdy ze mě neuděláte odpad
uhoťte mě, kopejte mě
nikdy me nedostanete

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Některé věci v životě prostě nikdy nepochopí

Ale kdyby Martin Luther žil, on by to nedovolil nene
skinhead, černý pasažér
všichni jsou špatní
moment odloučení
všichni obviňují
ty v obleku, ve zprávách
jsou všichni psí žrádlo
kopejte mě, pošlapte mě
lžete mi nebo mluvte pravdu

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení
Všechno co chci říci je,
že jsem jim ukradení

 


 

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh