MAMA SAID

METALLICA

546be4a1fb62f9720994115a20a6b077.jpg

Originální text

Mama, she has taught me well
Told me when I's young
Son, your life's an open book
Don't close it 'fore it's done
The brightest flame burns quickest
That's what I heard her say
A son's heart's owed to mother
But I must find my way

Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Or let this heart be still

"Rebel", my new last name
Wild blood in my veins
Apron strings around my neck
The mark that still remains
left home at an early age
Of what I heard was wrong
I never asked forgiveness
But what is said is done

Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Or let this heart be still

Never I ask of you
But never I gave
But you gave me your emptiness
I now take to my grave
Never I ask of you
But never I gave
But you gave me your emptiness
I now take to my grave
So let this heart be still

Mama, now I'm coming home
I'm not all you wished of me
But a mother's love for her son
Unspoken, help me be
Oh Yeah I took your love for granted
And all the things you said to me
I need your arms to welcome me
But a cold stone's all I see

Let my heart go
Let your son grow
Mama, let my heart go
Or let this heart be still

Let my heart go
Mama, let my heart go
You never let my heart go
So let this heart be still


Never I ask of you
But never I gave
But you gave me your emptiness
I now take to my grave

Never I ask of you
But never I gave
But you gave me your emptiness
I now take to my grave
So let this heart be still

Český překlad

Máma mě dobře učila
když jsem byl malý, řekla mi
Synu, tvůj život je jako otevřená kniha
Nezavírej ji dokud nedočteš
Nejjasnější plamen hoří nejrychleji
To jsem ji slyšel říkat
Srdce přirůstalo k matce
Ale musel jsem najít vlastní cestu.

Nech mé srdce jít
Nech svého syna vyrůst
Mami, nech mé srdce jít
A nebo ho nech zemřít

Rebel bylo tvé druhé jméno
Divoká krev tepe v mých žilách
Na můj krk dali obojek
Zůstali po něm stopy
Příliš mladý opustil dům
Jak jsem slyšel, to bylo špatně
Nikdy jsem se nedožadoval odpuštění
Ale jak se řeklo, tak se staloNikdy jsem od tebe nic nechtěl
Ale nikdy jsem nic nedal
Ale tys mi dala svou prázdnotu
Kterou si vezmu do hrobu
Nikdy jsem od tebe nic nechtěl
Ale nikdy jsem nic nedal
Ale tys mi dala svou prázdnotu
Kterou si nyní beru do hrobu
Tak to srdce nech umřít

Mami, tak přicházím domů
Nejsem vše co sis přála
Ale matčina láska k synovi
Mi pomáhala být
Bral jsem tvou lásku jako samozřejmost
A všechny věci, cos mi říkala
Potřebuji tvou náruč k přivítání
Ale vidím jen ledový kámenNech mé srdce jít
Nech svého syna vyrůst
Mami nech mé srdce jít
A nebo to srdce nech zemřít

Nech mé srdce jít
Nech svého syna vyrůst
Mami nech mé srdce jít
A nebo to srdce nech zemřít

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh