NO MORE ( I CAN´T STAND IT )

MAXX

Originální text

Break this, break that, don't break this heart in me
Come, I need you girl, you are my reality
Come be my lover with your warm body
My raggamuffin heart feel so lonely
Bee bop balooba my brain make boom
I'm sittin' all alone
I hope you come back soon
I love you I want you my girl yes I do
All that I want is you that's true

No more, no more I can't stand it,
No more, no more
No more, no more I can't stand it,
No more, no more
He said : I'm gonna take you high,
Gonna take you low
Gonna take you everywhere I go
Gonna take you high
Gonna take you low
But I can't stand it no, no more
No, no more (x 3)

It's a love raggalove, what is my destiny
Come, squeeze me tight and make feel irie
Don't make me feel like I'm nobody
Let the rhythm of your heart beat for Gary B.
Bee bop balooba my brain make boom
I feel like I'm lost with no headroom
I miss it to kiss it my girl yes I do
All that I want is you that's true

Is it what you like, what you want, what you're fighting for,
Or is it more ?
Is it what you like, what you want, what you're fighting for ?
No, no, no more !

Český překlad

Zlom toto, zlom tamto, ale nezlom mi moje srdce
Pojď, potřebuju tě holka, jsi moje realita
Buď mou milenkou se svým horkým tělem
Moje vandrácké srdce se cítí tak samo
Bee bop balooba můj mozek exploduje
Sedím tu sám
Doufám, že se brzy vrátíš
Miluji tě a chci tě abys byla má
Vše co chci jsi ty a to je pravda

Nikdy víc, nikdy víc už to nesnesu
Nikdy víc, nikdy víc
Nikdy víc, nikdy víc už to nesnesu
Nikdy víc, nikdy víc
Řekl: vezmu tě do vyšších míst
Pak zase dolů
Vezmu tě všude kam půjdu
vezmu tě do vyšších míst
Pak zase dolů
Ale já už to nesnesu, ne , nikdy víc
Nikdy víc (3x)

Toto je ragga láska, můj osud
No tak zmáčkni mě pořádně a uvolni mě
Nenech mě se cítit jako bych byl nikým
Nech rytmus tvého srdce bušit pro Garyho B.
Bee bop balooba můj mozek exploduje
Cítím se jako bych byl ztracen bez ničeho nad sebou
Chybí mí líbání mé holky, jo
Vše co chci jsi ty a to je pravda

Je to tak jak to máš ráda, co chceš, pro co bojuješ
Nebo je to víc?
Je to tak jak to máš ráda, co chceš, pro co bojuješ
Ne, ne, nikdy víc

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh