Frozen

MADONNA

Originální text

Verse:

You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
Youre frozen
When your hearts not open

Youre so consumed with how much you get
You waste your time with hate and regret
Youre broken
When your hearts not open

Chorus:

Mmmmmm, if I could melt your heart
Mmmmmm, wed never be apart
Mmmmmm, give yourself to me
Mmmmmm, you hold the key

Now theres no point in placing the blame
And you should know I suffer the same
If I lose you
My heart will be broken

Love is a bird, she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
Youre frozen
When your hearts not open

(chorus)
(verse)
(chorus, repeat)

If I could melt your heart

Český překlad

Sloka:

Vidíš jen to, co chtějí tvoje oči vidět
Jak může být život takový, jaký ho chceš mít
Jsi ledový
Když tvé srdce není otevřené

Zajímáš se tak moc o to, kolik dostaneš
Plýtváš svůj čas nenávistí a lítostí
Jsi zlomený
Když tvé srdce není otevřené

Refrén:

Mmmmmm, kdybych jen mohla obměkčit tvé srdce
Mmmmmm, nikdy bychom nebyli rozdělení
Mmmmmm, odevzdej se mi
Mmmmmm, ty držíš klíč

Teď nemá cenu někoho vinit
A měl bys vědět, že trpím stejně
Pokud tě ztratím
Moje srdce bude zlomené

Láska je pták, potřebuje létat
Nech zemřít všechnu bolest, kterou máš v sobě
Jsi ledový
Když tvé srdce není otevřené

(refrén)
(sloka)
(refrén, opakovat)

Kdybych jen mohla obměkčit tvé srdce

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh