Beggin

MADCON

Originální text

Oooooh-
Put your loving hand out, baby
I'm beggin

Beggin, beggin you
Put your loving hand out baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

Ridin high, when I was king
Played it hard and fast, cause I had everything
Walked away, won me then
But easy come and easy go
And it would end

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

I need you, (yeeah) to understand
Tried so hard
To be your man
The kind of man you want in the end
Only then can I begin to live again

An empty shell
I used to be
Shadow of my life
Was hangin over me

A broken man
Without a throne
Won't even stand the devils dance
To win my soul

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

I'm fighting hard
To hold my own
No, I just can't make it
All alone

I'm holdin on
I can't fall back
Now that big brass ring
Is a shade of black

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out darlin

Český překlad

Oooooh -
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Skoro jsem lítal, když jsem byl král
Hrál tvrdě a rychle, protože jsem měl všechno
Odešel jsem, vyhrál sebe
Ale lehce nabyl, lehce pozbyl
Jednou to musí skončit

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Potřebuji, (yeeah) abys pochopila
Zkoušel jsem tak moc
Být tvůj muž
Takový muž, kterého bys nakonec chtěla
Teprve pak můžu začít zase žít

Prázdná skořápka
Jsem býval
Stín mého života
Visel nade mnou

Zlomený muž
Bez trůnu
Nevydrží tanec s ďáblem
Aby vyhrál svou duši

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Tvrdě bojuju
Abych vydržel
Ne, nemůžu to prostě zvládnout
všechno sám

Držím se
Nemůžu klesnout zpět
Teď, když velký mosazný prsten
Má odstín černé

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, bejby
Prosím tě, prosím
Podej mi svou milující ruku, miláčku

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh