LIKE A PRAYER

MAD'HOUSE

Originální text

Life is a mystery, everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home

Chorus:

When you call my name it´s like a little prayer
I´m down on my knees, I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer you know I´ll take you there

I hear your voice, it´s like an angel sighing
I have no choice, I hear your voice
Feels like flying
I close my eyes, Oh God I think I´m falling
Out of the sky, I close my eyes
Heaven help me

(chorus)

Like a child you whisper softly to me
You´re in control just like a child
Now I´m dancing
It´s like a dream, no end and no beginning
You´re here with me, it´s like a dream
Let the choir sing

(chorus)

Just like a prayer, your voice can take me there
Just like a muse to me, you are a mystery
Just like a dream, you are not what you seem
Just like a prayer, no choice your voice can take me there

Just like a prayer, I´ll take you there
It´s like a dream to me

Český překlad

Život je záhadou,
každý musí žít sám za sebe.
Slyším, jak voláš mé jméno
a cítím se jako doma.

Když mě zavoláš, je to jako malá modlitba,
klečím na kolenou, chci tě tam vzít,
o půlnoci cítím tvou sílu jako modlitbu,
víš, že tě tam vezmu.

Slyším tvůj hlas, je to jako zjevení anděla,
nemám na výběr, slyším tvůj hlas,
Připadám si, jako bych létala,
zavírám oči, ach bože, myslím, že padám z nebe,
zavírám oči, nebesa pomozte mi.

Šeptáš mi něžně jako dítě, všechno máš pod kontrolou,
Jako dítě teď tancuji,
je to jako sen, žádný konec a žádný začátek,
jsi tu se mnou, je to jako sen,
ať chór zazpívá.

Jako modlitba, tvůj hlas mě tam dovede,
je pro mě jako múza, jsi tajemství,
jako sen nejsi tím, čím se zdáš být,
jako modlitba, nemám na výběr, tvůj hlas mě tam dovede.

Jako modlitba, dovedu tě tam,
připadá mi to jako sen.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh