Can´t Hold Us

MACKLEMORE

Originální text

Return of the Mack, get up! what it is, what it does, what it is, what it isn’t
Looking for a better way to get up out of bed
Instead of getting on the internet and checking a new hit me 
Get up! fresh out pimp strut walking, little bit of humble, little bit of cautious
Somewhere between like rocky and cosby sweatergang nope nope y’all can’t copy
Yup. Bad, moonwalking, this here, is our party, my posse's been on broadway,
And we did it, our way. 
Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it
And yet I’m on~
Let that stage light go and shine on down, got that Bob Barker suit game and plinko in my style.
Money, stay on my craft and stick around for those pounds,  
But I do that to pass the torch and put on for my town
Trust me. On my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustlin',
Chasing dreams since I was 14 with the four track bossin' halfway cross that city with the backpack, fat cat, crushing

labels out here,  
Nah they can’t tell me nothing
We give that to the people,  
Spread it across the country
Labels out here,  
Nah they can’t tell me nothing
We give it to the people,  
Spread it across the country

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us

nah, can I kick it? thank you. yeah I'm so damn grateful.
I grew up, really wanted gold fronts
But that’s what you get when wu tang raised you
Y’all can’t stop me, go hard like I got an 808 in my heart beat
And I’m eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark week
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
Raw. Tell me go up. Gone!
deuces goodbye. I got a world to see, and my girl she wanna see Rome,  
Ceasar make you a believer. nah I never ever did it for a throne.
that validation comes from giving it back to the people. nah sing a song and it goes like
Raise those hands, this is our party
We came here to live life like nobody was watching
I got my city right behind me
If I fall, they got me, learn from that failure gain humility and then we keep marching I say

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us

na na na na na na na na
and all my people say
x4

Ma-kle-more

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us
Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us.

Český překlad

Alright, ok, ah alright, ok, alright, ok, ah
Návrat Macku, vstávej! Co to je, co to dělá, co to je, co to není
Hledám lepší způsob, jak vstát z postele
Místo toho, abych na internetu a poslouchal nový hit
Vstávej! Čerstvý pasák vzpírá chůzi, trochu skromný, trochu opatrný
Někde mezi Rocky a Cosby.
Svetrový gang, ne, ne, vy všichni nemůžete kopírovat!
Yup. Špatná náměsíčná chůze, tohle, to je naše party, moje banda byla na Broadwayi,
A udělali jsme to naší cestou.
Dospělá hudba, svlékl jsem si svojí kůži a dal moje kosti do všeho. co jsem nahrál
A přesto jsem
Takže, světa na jevišti jdou a svítí dole, dostal to Bob Barker, oblékl hru a plínky v mým stylu.
Peníze, zůstanou v mým řemesle a drží se okolo těch liber,
ale já to dělám, abych odevzdal pochodeň a nasadil se, pro moje město.
Věř mi. Na moje N-E-Z-Á-V-I-S-L-É podnikavé hovno,
Následuji sny, od 14 let, se čtyřmi track-ami, částečně podnikatel, procházel město s batohem, tlustou kočkou, zdrcující.

Etikety tady,
nah, nemůžou mi nic říct
dáváme to lidem,
šíří se to po celé zemi.
Etikety tady,
nah, nemůžou mi nic říct
dáváme to lidem,
šíří se to po celé zemi.


Jdeme zpět, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.

Jdeme zpět, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.

Nah, můžu kopnout? Děkuju. Jo, jsem tak zatraceně vděčný.
Vyrostl jsem, opravdu jsem chtěl zlaté čelo
Ale to je to, co dostaneš, když tě vychovala Wu Tang
Vy všichni mě nemůžete zastavit, jdu natvrdo, jakoby můj tep byl 808
A jím v rytmu, jakoby si dal malou rychlost skvělému bílému žralokovi ve žraločí týden
Raw. Řekni mi, jdi nahoru! Pryč!
Dvojky sbohem. Mám svět, abych ho viděl a moje holka chce vidět Řím,
Ceasar z vás udělal věřící. Ne, nikdy bych to neudělal pro trůn.
To ověření pochází z dávání to zpátky lidem. Nah, zpívat píseň jde jako zdvihnutí té ruky, to je party
Přišli jsme sem žít život, jakoby se nikdo nekoukal
Mám své město hned za mnou
Když spadnu, oni mě potom z toho selhání získají pokoru a držíme pochod navzájem.

Můžeme se vrátit, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.
Jdeme zpět, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.

[x4]
na na na na na na na na
a všichni moji lidé říkají

Mackle-more

Jdeme zpět, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.
Jdeme zpět, toto je ten moment
Dnes je noc, budeme bojovat než to skončí
Tak dáme ruce nahoru
jako strop, který nás neudrží,
jako strop, který nás neudrží.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh