Lost On You

LP

Originální text

When you get older, plainer, saner
Will you remember all the danger
We came from?
Burning like embers, falling, tender
Longing for the days of no surrender
Years ago
And will you know

So smoke 'em if you got 'em
'Cause it's going down
All I ever wanted was you
I'll never get to heaven
'Cause I don't know how

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Wishin' I could see the machinations
Understand the toil of expectations
In your mind
Hold me like you never lost your patience
Tell me that you love me more than hate me
All the time
And you're still mine

So smoke 'em if you got 'em
'Cause it's going down
All I ever wanted was you
Let's take a drink of heaven
This can turn around

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?
Is that lost on you?

Český překlad

Až budeš starší, prostší, rozumnější
Budeš si pamatovat všechno to nebezpečí
Ze kterého pocházíme?
Hoříme jako uhlíky, padáme, jemně
Toužíme po dnech bez vzdávání
Před lety
A ty budeš vědět

Tak je vykuř, jestli je máš
Protože to klesá
Všechno, co jsem vždycky chtěla, jsi byla ty
Nikdy nepůjdu do nebe
Protože nevím jak

Pojďme pozvednout sklenici nebo dvě
Na všechno, co jsem kvůli tobě promrhala
Oh-oh
Řekni mi, je to všechno promrhané?
Oh-oh
Jen bys mě mohla osvobodit
Oh-oh
Potom, co všechno jsem kvůli tobě promrhala
Je to všechno promrhané?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Je to všechno promrhané?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Zlato, je to promrhané?
Je to všechno promrhané?

Přeju si, abych mohla vidět všechny ty intriky
Rozumět té dřině očekávání
Ve tvé mysli
Drž mě, jako bys nikdy neztratila svou trpělivost
Řekni mi, že mě miluješ víc, než mě nenávidíš
Celou tu dobu
A že jsi stále mou

Tak je vykuř, jestli je máš
Protože to klesá
Všechno, co jsem vždycky chtěla, jsi byla ty
Vezměme si drink z nebe
Tohle se může převrátit

Pojďme pozvednout sklenici nebo dvě
Na všechno, co jsem kvůli tobě promrhala
Oh-oh
Řekni mi, je to všechno promrhané?
Oh-oh
Jen bys mě mohla osvobodit
Oh-oh
Potom, co všechno jsem kvůli tobě promrhala
Je to všechno promrhané?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Je to všechno promrhané?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Zlato, je to promrhané?
Je to všechno promrhané?

Pojďme pozvednout sklenici nebo dvě
Na všechno, co jsem kvůli tobě promrhala
Oh-oh
Řekni mi, je to všechno promrhané?
Oh-oh
Jen bys mě mohla osvobodit
Oh-oh
Potom, co všechno jsem kvůli tobě promrhala
Je to všechno promrhané?
Je to všechno promrhané?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh