LOVE MESSAGE

LOVE MESSAGE

Originální text

We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
H.P.:
Bass

Save your life

Love message

FUN FACTORY:
Listen up 'cos it's about time
Love and sex still is no crime
A big disease with a little name
Is serious and it's no game
Everybody needs information
Here, there, in every nation
Go out, have fun but live and learn
Protect yourself that's our concern
MASTERBOY:
Ding di - di ding ding dong
All the people can make thing wrong
Keep control, don't drive too fast
Save your soul and make it last
H.I.V. is my worry
You rather be save than sorry
Awareness of what's going on
Do the right thing, put it on

We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
Love message
We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
Message of loving
Love message
Can you feel it
Love message
Can you see it
Love message
Can you hear the message of love
H.P.:
Love message
Love message
Can you feel it
Love message
Can you see it
Love message
Can you hear the message of love
H.P.:
Yeah

Save your life

Love message

E-ROTIC:
Love, love, love's all around
Don't forget it, if you found
Someone for satisfaction
Do think first and use protection
Sex, sex, sex is fun but don't be silly
Use a billy boy
Don't burn your hands
Trust my word 'cos we are friends
MR. PRESIDENT:
...

We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
Love message
We are sending out
The love message to the world
The love message to the world
Can you hear the message of love
Message of loving
Love message
Can you feel it
Love message
Can you see it
Love message
Can you hear the message of love
H.P.:
Love message
Love message
Can you feel it
Love message
Can you see it
Love message
Can you hear the message of love
H.P.:
Love message

Český překlad

rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
H.P
Basa

zachraň svůj život

zpráva lásky

Fun Factory:
poslouchej, protože to chce čas
láska a sex stále nejsou zločin
velká nemoc s malým jménem
je to vážné a není to hra
všichni potřebují informace
tady, tam, z každého národu
běž ven, bav se ale žíj a uč se
chránit sebe sama je naše práce
Masterboy:
ding di-di ding ding dong
všichni lidé můžou dělat špatné věci
měj to pod kontrolou, neřiď se do toho moc rychle
zachraň svou duši a nech ji žít
H.I.V to je ot čeho se bojím
lepší se chránit a ne pak litovat
měj na vědomí o tom co se děje
udělej správnou věc, přeháněj to

rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
zprává milování
zpráva lásky
cítíš ji
zprávu lásky
cítíš ji
zprávu lásky
můžeš slyšet tu zprávu lásky
H.P:
zpráva lásky
zpráva lásky
cítíš ji
zprávu lásky
cítíš ji
zprávu lásky
můžeš slyšet tu zprávu lásky
H.P:
yeah

braň svůj život

zpráva lásky

E-rotic:
láska, láska, láska je všude okolo
nezapomeň na to, když najdeš někoho na uspokojení
nejdřív mysli a použíj ochranu
sex, sex, sex je sranda ale nebuď hloupý
použíj kondom
nepal si ruce
věř mým slovům, protože jsme přátelé
MR. President:


rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
zprávu lásky
rozesíláme
zprávu lásky do světa
zprávu lásky do světa
můžeš slyšet tu zprávu lásky
zprávu milování
zpráva lásky
cítíš ji
zprávu lásky
cítíš ji
zprávu lásky
můžeš slyšet tu zprávu lásky
H.P:
zpráva lásky
zpráva lásky
cítíš ji
zprávu lásky
cítíš ji
zprávu lásky
můžeš slyšet tu zprávu lásky
H.P:
zpráva lásky

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh