MAMBO NO.5

LOU BEGA

Originální text

Ladies and Gentlemen, this is Mambo number five.

Verse 1

One, two, three, four, five, everybody in the car so come on let's ride.....

To the liquor store around the corner.

The boys say they want some gin and juice but I really don't wanna.

Beerbust like I had last week.

I must stay deep 'cause talk is cheap.

I like Angela, Pamela, Sandra and Rita.

And as I continue, you know they're getting sweeter.

So what can I do? I really beg you my Lord.

To me flirting is just like a sport.

Anything fly, it's all good let me dump it.

Please set it in the trumpet.

Chorus


A little bit of Monica in my life,

A little bit of Erica by my side.

A little bit of Rita's all I need,

A little bit of Tina's all I see.

A little bit of Sandra in the sun,

A little bit of Mary all night long.

A little bit of Jessica here I am,

A little bit of you makes me your man!!!!!!!!

Mambo number five.

Verse 2


Jump up and down and move it all around.

Shake your head to the sound, put your hands on the ground.

Take one step left and one step right.

One to the front and one to the side.

Clap your hands once and clap your hands twice

And if it look like this then you're doing it right.

Chorus


A little bit of Monica in my life,

A little bit of Erica by my side.

A little bit of Rita's all I need,

A little bit of Tina's all I see.

A little bit of Sandra in the sun,

A little bit of Mary all night long.

A little bit of Jessica here I am,

A little bit of you makes me your man!!!!!!!!

Bridge


Trumpet, the trumpet.

Mambo number five, ha, ha, ha.

Chorus


A little bit of Monica in my life,

A little bit of Erica by my side.

A little bit of Rita's all I need,

A little bit of Tina's all I see.

A little bit of Sandra in the sun,

A little bit of Mary all night long.

A little bit of Jessica here I am,

A little bit of you makes me your man!!!!!!!!

Outro


I do all to fall in love with a girl like you.

Cause you can't run and you can't hide.

You and me gonna touch the sky.

Mambo number five.

Český překlad

Dámy a pánové, toto je Mambo číslo 5

Sloka 1

Raz, dva, tři, čtyři, pět, všichni jsou v autě tak pojďme, projedeme se…

Do obchodu s lihovinami za rohem.

Chlapci říkají, že chtějí nějaký gin a džus ale já vlastně nechci.

Pivo jako jsem měl minulý týden.

Musím zůstat hluboko, protože mluvit je laciné.

Mám rád Angelu, Pamelu, Sandru a Ritu.

A jak pokračuju, víš, že jsou čím dál sladší.

Tak co mohu dělat? Doopravdy tě prosím, můj Pane.

Pro mě je flirtování něco jako sport.

Já prostě beru všechno, nech mě dostat to.

Prosím, nastav to do trumpety.

Refrén


Trošku Moniky v mém životě,

Trošku Eriky po mém boku.

Trošku Rity, to je vše, co potřebuju,

Trošku Tiny, to je vše, co vidím.

Trošku Sandry na slunci,

Trošku Mary po celou noc.

Trošku Jessiky, tady jsem,

A trošku tebe mne dělá tvým mužem!!!!!!!!

Mambo číslo pět.

Sloka 2


Poskakuj nahoru a dolů a hýbej se kolem dokola.

Potřásej si hlavou do rytmu, dej ruce na zem.

Udělej jeden krok doleva, jeden doprava.

Jeden dopředu a jeden do boku.

Zatleskej jednou a zatleskej podruhé

A pokud to vypadá takhle, tak to děláš správně.

Refrén


Trošku Moniky v mém životě,

Trošku Eriky po mém boku.

Trošku Rity, to je vše, co potřebuju,

Trošku Tiny, to je vše, co vidím.

Trošku Sandry na slunci,

Trošku Mary po celou noc.

Trošku Jessiky, tady jsem,

A trošku tebe mne dělá tvým mužem!!!!!!!!


Bridge – Můstek


Trumpetu, tu trumpetu.

Mambo číslo pět, ha, ha, ha.

Refrén


Trošku Moniky v mém životě,

Trošku Eriky po mém boku.

Trošku Rity, to je vše, co potřebuju,

Trošku Tiny, to je vše, co vidím.

Trošku Sandry na slunci,

Trošku Mary po celou noc.

Trošku Jessiky, tady jsem,

A trošku tebe mne dělá tvým mužem!!!!!!!!

Outro
Dělám vše proto, zamilovat se do dívky jako ty.

Nemůžeš utéct ani se schovat.

My dva se dotkneme nebe.

Mambo číslo pět.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh