Euphoria

LOREEN

Originální text

Why, why can’t this moment last forevermore?
Tonight, tonight eternity’s an open door.
No, don’t ever stop doing the things you do.
Don’t go, in every breath I take I’m breathing you

Euphoria
Forever, ’till the end of time
From now on, only you and I
We’re going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going u-u-u-u-u-u-up

We are here, we’re all alone in our own universe,
We are free, where everything’s allowed and love comes first,
Forever and ever together, we sail into infinity,
We’re higher and higher and higher, we’re reaching for divinity.

Euphoria
Forever, ’till the end of time
From now on, only you and I
We’re going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going u-u-u-u-u-u-up

Forever we sail into infinity,
We’re higher, we’re reaching for divinity…

Euphoria, euphoria
We’re going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria, euphoria
We’re going u-u-u-u-u-u-up

Český překlad

Proč, proč tento okamžik nemůže trvat navždy?
Dnes v noci, dnes v noci má věčnost otevřené dveře
Ne, nepřestávej dělat věci, které děláš
Neodcházej, v každém nádechu Tě dýchám

Euforie
navždy, až do konce času
Od teď, jen Ty a já
Stoupáme nahoru
Euforie
Věčné umělecké dílo
Porážet lásku v mém srdci
Stoupáme nahoru

Jsme tady, jsme všichni sami v našem vlastním vesmíru
Jsme volní, kde je všechno dovoleno a láska přichází první
Na věky věků společně, plujeme do nekonečna
Jsme výš a výš a výš, dosahujeme božství

Euforie
navždy, až do konce času
Od teď, jen Ty a já
Stoupáme nahoru
Euforie
Věčné umělecké dílo
Porážet lásku v mém srdci
Stoupáme nahoru

Navždy, plujeme do nekonečna
Jsme výš, dosahujeme božství

Euforie, Euforie
Stoupáme nahoru
Euforie
Věčné umělecké dílo
Porážet lásku v mém srdci
Stoupáme nahoru
Euforie, Euforie
Stoupáme nahoru

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh