Team

LORDE

Originální text

Wait 'til you're announced
We've not yet lost all our graces
The hounds will stay in chains
Look upon Your Greatness and she'll send the call out
Send, the call out (etc.)

Call all the ladies out, they're in their finery
A hundred jewels on throats
A hundred jewels between teeth
Now bring my boys in, their skin in craters like the moon
The moon we love like a brother, while he glows through the room
Dancin' around the lies we tell
Dancin' around big eyes as well, oh...
Even the comatose, they don't dance and tell

We live in cities you'll never see on screen
Not very pretty but we sure know how to run free
Livin' in ruins of the palace within my dreams
And you know we're on each other's team

I'm kind of over gettin' told to throw my hands up in the air
So there

So all the cups got broke
Shards beneath our feet
But it wasn't my fault
And everyone's competing for a love they won't receive
Cause what this palace wants is release

We live in cities you'll never see on screen
Not very pretty but we sure know how to run free
Livin' in ruins of the palace within my dreams
And you know we're on each other's team

I'm kind of over gettin' told to throw my hands up in the air
So there
I'm kinda older than I was when I revelled without
a care
So there

We live in cities you'll never see on screen
Not very pretty but we sure know how to run free
Livin' in ruins of the palace within my dreams
And you know we're on each other's team

We're on each other's team
And you know we're on each other's team
We're on each other's team
We're on each other's team
And you know and you know and you know

Český překlad

Počkej, dokud tě neohlásí
Ještě jsme neztratili všechen svůj půvab
Psi zůstanou na řetězu
Vzhlédni k Vaší Výsosti a ona si tě zavolá
Ona si tě zavolá

Zavolejte všechny slečny, jsou v nejlepších šatech
Stovky šperků na krku
Stovky šperků mezi zuby
Teď přiveďte mé chlapce, jejich pleť v kráterech jak měsíc
Ten měsíc, který milujeme jak bratra, když prosvěcuje pokoj
Tancujeme kolem lží, které vykládáme
Tancujeme i kolem velkých očí
Dokonce i ti komatózní, ti netancují a vypráví

Žijeme ve městech, která nikdy neuvidíš na obrazovce
Ne moc hezcí, ale zato víme, jak být volní
Žijeme v troskách paláce v mých snech
A ty víš, že patříme do týmu toho druhého

Mám už celkem dost jak mi pořád říkají ať zvednu ruce nahoru
Tak tam

Tak se rozbily všechy hrnky
Střepy všude pod našima nohama
Ale nebyla to moje chyba
A všichni soupeří o lásku, kterou nedostanou
Protože to, co tento palác chce, je propuštění

Žijeme ve městech, která nikdy neuvidíš na obrazovce
Ne moc hezcí, ale zato víme, jak být volní
Žijeme v troskách paláce v mých snech
A ty víš, že patříme do týmu toho druhého

Mám už celkem dost jak mi pořád říkají ať zvednu ruce nahoru
Tak tam
Jsem trochu starší než když jsem se oddávala štěstí bez starostí
Tak tam

Žijeme ve městech, která nikdy neuvidíš na obrazovce
Ne moc hezcí, ale zato víme, jak být volní
Žijeme v troskách paláce v mých snech
A ty víš, že patříme do týmu toho druhého

Jsme jeden u druhého v týmu
A ty víš, že jsme jeden u druhého v týmu
Jsme jeden u druhého v týmu
Jsme jeden u druhého v týmu
A ty to víš a ty to víš a ty to víš

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh