The Catalyst

LINKIN PARK

Originální text

God bless us everyone
we're a broken people living
under loaded gun
and it can't be outfoght
can't be outdone
it can't out matched
It can't be outrun
No

and when I close my eyes tonight
to symphonies of blinding light
god bless everyone
we're a broken people living under loaded gun
no
oh
like memories in cold decay
Transmissions echoing away
Far from the world of you and I
Where oceans bleed into the sky

Český překlad

Bůh žehnej nám všem
jsme rozbité lidí, kteří žijí
podle nabitou zbraň
a nemůže být outfoght
nemůže být předstižen
nemůže ven uzavřeno
To nemůže být předběhnout
Ne

a když zavřu oči, dnes v noci
na symfonií oslepující světlo
Bůh žehnej všem
jsme rozbité lidé žijící pod nabitou zbraň
ne
ó
stejně jako vzpomínky na studenou rozpadu
Přenosy ozvěna pryč
Daleko od světa ty a já
Pokud oceány krvácet do nebe

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh