SOMEWHERE I BELONG

LINKIN PARK

Originální text

(When this began)
I had nothing to say
And I get lost in the nothingness inside of me
(I was confused)
And I let it all out to find
That I?m not the only person with these things in mind

(Inside of me)
But all that they can see the words revealed
Is the only real thing that I?ve got left to feel
(Nothing to lose)
Just stuck, hollow and alone
And the fault is my own, and the fault is my own

I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain
I?ve felt so long
(Erase all the pain till it?s gone)

I wanna heal, I wanna feel
Like I?m close to something real
I wanna find something I?ve wanted all along
Somewhere I belong

And I?ve got nothing to say
I can?t believe I didn?t fall right down on my face
(I was confused)
Looking everywhere only to find
That it?s not the way I had imagined it all in my mind

(So what am I)
What do I have but negativity
?Cause I can?t justify way everyone is looking at me
(Nothing to lose)
Nothing to gain, hollow and alone
And the fault is my own, and the fault is my own

I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain
I?ve felt so long
(Erase all the pain till it?s gone)

I wanna heal, I wanna feel
Like I?m close to something real
I wanna find something I?ve wanted all along
Somewhere I belong

I will never know
Myself until I do this on my own
And I will never feel
Anything else until my wounds are healed

I will never be
Anything till I break away from me
I will break away
I'll find myself today

I wanna heal, I wanna feel
What I thought was never real
I wanna let go of the pain
I?ve felt so long
(Erase all the pain till it?s gone)

I wanna heal, I wanna feel
Like I?m close to something real
I wanna find something I?ve wanted all along
Somewhere I belong

I wanna heal, I wanna feel
Like I am somewhere I belong
I wanna heal, I wanna feel
Like I am somewhere I belong
Somewhere I belong

Český překlad

SOMEWHERE I BELONG(Někam patřím)

(když to začalo)
neměl jsem co říct
a ztrácel jsem se v nicotě uvnitř mě
(byl jsem zmatený)
a vypustil jsem to vše abych zjistil
že nejsem jediný člověk s těmito myšlenkami v hlavě

(uvnitř mě)
Ale vše co mohou pochopit jsou vypuštěná slova
je snad jediná reálná věc, že jsem přestal cítit?
(nemám co ztratit)
jsem zaseklý, bezmocný a sám
a ta chyba je jen má, ta chyba je jen má

chci to překlenout, chci to cítit
to co jsem zatím cítil nebylo nikdy opravdové
chci nechat odejít tu bolest
kterou jsem tak dlouho cítil
(vymaž všechnu bolest ať je pryč)

chci to překlenout, chci to cítit
jako bych byl blízko nečemu opravdovému
chci najít něco co jsem vždycky chtěl
místo kam patřím

nemám co bych řekl
nemůžu uvěřit že jsem nespadl přímo na obličej
(byl jsem zmatený)
hledání všude abych zjistil
že to není vůbec ten způsob života, který jsem si představoval
(tak kdo jsem)
co mám kromě negativity?
Protože nemůžu ospravedlnit to, jak na mě ostatní koukají
(nemám co ztratit)
nemám co získat, bezmocný a sám
a ta chyba je jen má, ta chyba je jen má

chci to překlenout, chci to cítit
to co jsem zatím cítil nebylo nikdy opravdové
chci nechat odejít tu bolest
kterou jsem tak dlouho cítil
(vymaž všechnu bolest ať je pryč)

chci to překlenout, chci to cítit
jako bych byl blízko nečemu opravdovému
chci najít něco co jsem vždycky chtěl
místo kam patřím

nikdy nepoznám
sám sebe dokud to budu dělat sám
a nikdy nebudu cítit
něco jiného dokud mé rány nebudou zahojeny

nikdy nebudu
něco dokud ze sebe neuteču
uteču pryč
a najdu sám sebe dnes

chci to překlenout, chci to cítit
to co jsem zatím cítil nebylo nikdy opravdové
chci nechat odejít tu bolest
kterou jsem tak dlouho cítil
(vymaž všechnu bolest ať je pryč)

chci to překlenout, chci to cítit
jako bych byl blízko nečemu opravdovému
chci najít něco co jsem vždycky chtěl
místo kam patřím

chci to překlenout, chci mít pocit
jako bych někam patřil
chci to překlenout, chci mít pocit
jako bych někam patřil
někam patřil

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh