In The End

LINKIN PARK

Originální text

(It starts with)
One thing / I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind / I designed this rhyme
To explain in due time
All I know
time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It’s so unreal
Didn’t look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on / but didn’t even know
Wasted it all just to
Watch you go
I kept everything inside and even though I tried / it all fell apart
What it meant to me / will eventually / be a memory / of a time when

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter

One thing / I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind / I designed this rhyme
To remind myself how
I tried so hard
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I’m surprised it got so (far)
Things aren’t the way they were before
You wouldn’t even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me
In the end
You kept everything inside and even though I tried / it all fell apart
What it meant to me / will eventually / be a memory / of a time when

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

I've put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I've put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

Český překlad

(Začíná to)
jednou věcí/Nevím proč
Vůbec nezáleží na tom, jak se snažíš
Tohle si pamatuj. Já jsem napsal tenhle verš
Abych v dané době vysvětlil
Všechno, co vím
Čas je cenná věc
Sleduj, houpání kyvadla
Sleduj, jak odpočítává do konce dne
Hodiny odtikávají život
Je to tak neskutečné
Nedíval jsem se dolů
Sleduj, jak nám čas uniká oknem
Snažil jsem se ho zadržet, ale nevěděl jsem jak
Promarnil jsem ho
, že jsem se díval, jak jdeš
Držel jsem to všechno v sobě, a i přes mou snahu, všechno se rozpadlo
Co to pro mě bude znamenat, bude nakonec vzpomínkou na dobu, kdy...

Jsem se tak snažil
A dostal tak daleko
Ale nakonec
To nic neznamená
Musel jsem vypadnout
Abych všechno ztratil
Ale nakonec
To nic neznamená

Jedna věc - nevím proč
Vůbec nezáleží na tom, jak se snažíš
Tohle si pamatuj
Já jsem napsal tenhle verš, abych si připomenul
Jak moc jsem se snažil
Vzdor tomu, jak jsi mě ponižovala
Chovala ses ke mně, jako bych ti patřil
Vzpomínám si na doby, kdy ses se mnou hádala
Jsem překvapený, že to došlo tak (daleko)
Věci už nejsou takové, jako bývali
Dokonce bys už mě možná ani nepoznala
Takového jakým jsem býval
Ale mně se to všechno vrátí
(nakonec)
Všechno jsi zanechala uvnitř, a i přes mou snahu, všechno se rozpadlo
Co to pro mě bude znamenat, bude nakonec vzpomínkou na dobu, kdy...

Jsem se tak snažil
A dostal tak daleko
Ale nakonec
To nic neznamená
Musel jsem vypadnout
Abych všechno ztratil
Ale nakonec
To nic neznamená

Důvěřoval jsem ti
Zašel jsem nejdál, jak jsem mohl
A kvůli tomu všemu
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Důvěřoval jsem ti
Zašel jsem nejdál, jak jsem mohl
A kvůli tomu všemu
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Jsem se tak snažil
A dostal tak daleko
Ale nakonec
To nic neznamená
Musel jsem vypadnout
Abych všechno ztratil
Ale nakonec
To nic neznamená

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh