Castle Of Glass

LINKIN PARK

Originální text

Take me down to the river bend,
Take me down to the fighting end,
Wash the poison from off my skin
Show me how to be whole again

Fly me up on a silver wing
Past the black where the sirens sing
Warm me up in a nova's glow
And drop me down to the dream below

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

Bring me home in a blinding dream
Through the secrets that I have seen
Wash the sorrow from off my skin
And show me how to be whole again

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything else I need to be

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see
For you to see

Český překlad

Vezmi mě tam, kde se řeka stáčí,
Vezmi mě tam, kde končí boj
Smyj jed pryč z mé kůže
Ukaž mi, jak být znovu celý

Nech mě vzlétnout na stříbrných perutích
Skrz tmu, kde jen sirény zpívají
Rozpal mě, ve svitu novy
a pusť mě do snu níže

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe vidět
Pro tebe vidět

Vezmi mě domů v oslňujícím snu
Skrz tajemství, která jsem viděl
Smyj žal pryč z mé kůže
A ukaž mi, jak být znovu celý

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe vidět
Pro tebe vidět

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko potřebuji být něčím jiným

Protože jsem jen prasklina v tomto hradu ze skla
Těžko je tu něco pro tebe vidět
Pro tebe vidět
Pro tebe vidět

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh