Burn It Down

LINKIN PARK

Originální text

The cycle repeated
As explosions broke in the sky
All that I needed
Was the one thing I couldn't find
And you were there at the turn
Waiting to let me know

We're building it up
To break it back down
We're building it up
To burn it down
We can't wait
To burn it to the ground

The colors conflicted
As the flames climbed into the clouds
I wanted to fix this
But couldn't stop from tearing it down

And you were there at the turn
Caught in the burning glow
And I was there at the turn
Waiting to let you know

We’re building it up
To break it back down
We’re building it up
To burn it down
We can’t wait
To burn it to the ground

You told me yes
You held me high
And I believed when you told that lie
I played soldier
You played king
And struck me down when I kissed that ring
You lost that right
To hold that crown
I built you up but you let me down
So when you fall
I'll take my turn
and fan the flames
As your blazes burn

And you were there at the turn
Waiting to let me know

We’re building it up
To break it back down
We’re building it up
To burn it down
We can’t wait
To burn it to the ground

When you fall
I’ll take my turn
And fan the flames
As your blazes burn

We can’t wait
To burn it to the ground

When you fall
I’ll take my turn
And fan the flames
As your blazes burn

We can’t wait
To burn it to the ground

Český překlad

Cyklus se zopakoval
Jak exploze zničily oblohu
Jediná věc co jsem potřeboval
Byla ta, kterou jsem nemohl najít
A tu v zákrutě jsi stál ty
Čekal jsi abys mi dal vědět

Všechno to stavíme
Abychom to zase mohli zbořit
Stavíme to
Abychom to mohli spálit
Nemůžeme se dočkat
Až to všechno vypálíme

Barvy se střetly
Jak plameny šplhaly k nebesům
Chtěl jsem to spravit
Ale nemohl jsem se zastavit od toho trhání

A tys byl tam v zákrutě
Chycen v oslnivé záři
A já tam byl v zákrutě
Čekal abych ti dal vědět

Všechno to stavíme
Abychom to zase mohli zbořit
Stavíme to
Abychom to mohli spálit
Nemůžeme se dočkat
až to všechno vypálíme

Řekl jsi mi ano
Zvedl mě do výše
A já ti uvěřil, když jsi mi tu lež řekl
Já hrál vojáka
Tys hrál krále
A srazil mě k zemi, když jsem políbil ten prsten
Ztratil jsi právo
Nosit tu korunu
Stvořil jsem tě a ty jsi mě zklamal
Takže až padneš
Zkusím své šance
A odfouknu plameny
Tak jako tvé požáry pálí

Ty jsi tady na tahu
Čekáš, abys mi dal vědět

Všechno to stavíme
Abychom to zase mohli zbořit
Stavíme to
Abychom to mohli spálit
Nemůžeme se dočkat
Až to všechno vypálíme

Když spadneš
Využiju svojí šance
A rozmíchat to
Jako požáry hoří

Nemůžeme se dočkat
Až to všechno vypálíme

Takže až padneš
Zkusím své šance
A odfouknu plameny
Tak jako tvé požáry pálí

Nemůžeme se dočkat
Až to všechno vypálíme

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh