I SEE YOU

LEONA LEWIS

08f8046a45a4f8b10906e79e5bf78501.jpg

Originální text

I see you
I see you
Walking through a dream
I see you
A light in darkness breathing hope of new life
Now I live through you and you through me
Enchanting

I pray in my heart that this dream never ends
I see me through your eyes
Living through life flying high
Your love shines the way into paradise
So I offer my life as a sacrifice
I live through your love

You teach me how to see
All that's beautiful
My senses touch your world I never pictured
Now I give my hope to you
I surrender

I pray in my heart that this world never ends
I see me through your eyes
Living through life flying high
Your love shines the way into paradise
So I offer my life
I offer my love, for you
When my heart was never open
(And my spirit never free)
To the world that you have shown me
But my eyes could not division
All the colours of love and of life ever more
Ever more
(I see me through your eyes)
(Living through life flying high)
Flying high
Your love shines the way into paradise
So I offer my life as a sacrifice
And live through your love
And live through your life
I see you(2x)

Český překlad

Zřím tě
Zřím tě

Procházím skrz sen
Vidím tě
Mé světlo v temnotě vdechuje naději novému životu
Nyní žiji skrze tebe a ty skrze mne
Okouzlující

V srdci se modlím, aby tenhle sen nikdy neskončil
Vidím sebe skrze tvé oči
Vdechuji nový život, letím vysoko
Tvůj život ozařuje cestu do ráje
A tak nabízím svůj život jako oběť

Já žiji skrze tvou lásku
Učíš mě, jak vidět
Všechno krásné
Mé smysly se dotýkají tvého světa
Který jsem si nikdy nepředstavila
Nyní dávám mojí naději tobě
Vzdávám se

V srdci se modlím, aby tenhle svět nikdy neskončil
Vidím sebe skrze tvé oči
Vdechuji nový život, letím vysoko
Tvoje láska ozařuje cestu do ráje
A tak nabízím svůj život
Nabízím ti svoji lásku

Když mé srdce nebylo nikdy otevřené
(A můj duch nikdy volný)
Pro svět, který jsi mi ukázala
Ale mé oči si nemohli představit
Všechny barvy lásky a života, věčně
Věčně

(Vidím sebe skrze tvé oči)
Vidím sebe skrze tvé oči
(Vdechuji nový život, letím vysoko)
Letím vysoko

Tvoje láska ozařuje cestu do ráje
A tak nabízím svůj život jako oběť
Já žiji skrze tvou lásku
Já žiji
Zřím tě
Zřím tě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh