FLY AWAY

LENNY KRAVITZ

Originální textI wish that I could fly
Into the sky
So very high
Just like a dragonfly

I'd fly above the trees
Over the seas in all degrees
To anywhere I please

Oh I want to get away
I want to fly away
Yeah yeah yeah

Oh I want to get away
I want to fly away
Yeah yeah yeah

Let's go and see the stars
The milky way or even Mars
Where it could just be ours

Let's fade into the sun
Let your spirit fly
Where we are one
Just for a little fun
Oh oh oh yeah

I want to get away
I want to fly away
Yeah yeah yeah

I want to get away
I want to fly away
Yeah yeah yeah

I got to get away
Feel I got to get away
Oh oh oh yeah

I want to get away
I want to fly away
Yeah with you yeah yeah
Oh Yeah

I want to get away
I want to fly away
Yeah with you yeah yeah
I got to get away

I want to get away (4x)
Yeah
I want to get away
I want to fly away
Yeah with you yeah yeah
I got to get away

I want to get away (4x)
Yeah

I want to get away
I want to fly away
Yeah with you
Yeah yeah yeah yeah yeah

Český překlad

Kéž bych uměl létat
do nebe
tak vysoko
zrovna jako vážka

Létal bych nad stromy
přes moře ve všech stupních
kamkoli kam si přeji

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah yeah yeah

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah yeah yeah

pojďme a pozorujme hvězdy
Mléčnou dráhu nebo dokonce Mars
tam kde by to mohlo být naše

vypařme se do slunce
nech svého ducha ulétnout
kde jsme jeden
jen pro malou srandu
oh oh oh yeah!

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah yeah yeah

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah yeah yeah

já dostal abych se dostal pryč
cítím, já dostal abych se dostal pryč
oh oh oh yeah

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah s tebou yeah yeah yeah
Oh Yeah

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah s tebou yeah yeah yeah
já dostal abych se dostal pryč

oh, chci se dostat pryč (4x)
yeah
oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah s tebou yeah yeah yeah
já dostal abych se dostal pryč

oh, chci se dostat pryč (4x)
yeah

oh, chci se dostat pryč
chci ulétnout
yeah s tebou
yeah yeah yeah yeah yeah

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh