JUDAS

LADY GAGA

Originální text

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! GAGA

[Lady Gaga - Verse 1]

When he comes to me, I am ready
I’ll wash his feet with my hair if he needs
Forgive him when his tongue lies through his brain
Even after three times, he betrays me

I’ll bring him down, bring him down, down
A king with no crown, king with no crown

[Chorus]

I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! GAGA

[Lady Gaga - Verse 2]

I couldn’t love a man so purely
Even darkness forgave his crooked way
I’ve learned our love is like a brick
Build a house or sink a dead body

I’ll bring him down, bring him down, down
A king with no crown, king with no crown

[Chorus]

I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Ohohohoh
I'm in love with Judas

[Bridge]

In the most Biblical sense,
I am beyond repentance
Fame hooker, prostitute wench, vomits her mind
But in the cultural sense
I just speak in future tense
Judas kiss me if offenced,
Or wear an ear condom next time

I wanna love you,
But something’s pulling me away from you
Jesus is my virtue,
Judas is the demon I cling to
I cling to

[Chorus]

I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Ohohohoh
I'm in love with Judas

Judas! Judaas Judas! Judaas
Judas! Judaas Judas! GAGA

Český překlad

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Jidáš! Jidááš Jidáš! Jidááš
Jidáš! Jidááš Jidáš! GAGA

[Lady Gaga - 1. sloka]

Když ke mně přijde, jsem připravena
Umyji jeho nohy mými vlasy, jestli to bude potřebovat
Odpustím mu, když jeho jazyk lže skrze jeho mozek
Dokonce i když mě potřetí zradí

Sesadím ho, sesadím ho, sesadím
Krále bez koruny, krále bez koruny

[Refrén]

Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.
Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Jidáš! Jidááš Jidáš! Jidááš
Jidáš! Jidááš Jidáš! GAGA

[Lady Gaga - 2. sloka]

Tak čistě jsem muže milovat nemohla
Dokonce i temnota mu odpustila jeho křivý způsob.
Naučila jsem se, že naše láska je jako cihla
Může postavit dům nebo potopit mrtvé tělo.

Sesadím ho, sesadím ho, sesadím
Krále bez koruny, krále bez koruny.

[Refrén]

Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.
Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Ohohohoh
Miluji Jidáše

[Bridge]

V tom nejbibličtějším smyslu,
jsem to učinila jako pokání.
Slavná děvka, děvče prostitutka, zvrací na její mysl,
Ale v kulturním smyslu
Mluvím jen v budoucím čase.
Jidáš mě líbá, jestli jste uraženi,
Nasaďte si příště na uši kondom.

Chci tě milovat,
Ale něco mě od tebe táhne pryč.
Ježíš je moje ctnost,
Jidáš je démon, na kterém lpím
Na kterém lpím.

Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.
Jsem jen svatý blázen, oh baby on je tak krutý,
Ale já stále miluji Jidáše, baby.

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Ohohohoh
Miluji Jidáše

Jidáš! Jidááš Jidáš! Jidááš
Jidáš! Jidááš Jidáš! GAGA

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh