Do What U Want

LADY GAGA FEAT. R.KELLY

Originální text

I, I feel good, I walk along
But then I trip over myself and I fall
I, I stand up, and then I'm OK
But then you print some shit
That makes me want to scream

So do what you want
What you want with my body
Do what you want
Don't stop, let's party
Do what you want
What you want with my body
Do what you want
What you want with my body

Write what you want
Say what you want bout me
If you’re wondering
Know that I’m not sorry
Do what you want
What you want with my body
What you want with my body

You can’t have my heart
And you won't use my mind but
Do what you want (with my body)
Do what you want with my body
You can’t stop my voice cause
You don't own my life but
Do what you want (with my body)
Do what you want (with my body)

Early morning, longer nights
Tom Ford, private flights
Crazy schedule, fast life
I wouldn't trade it in
Cause it's our life
(Now let's slow it down)

I could be the drink in your cup
I could be the green in your blunt
Your pusha man, ya I got what you want
You want to escape all of the crazy shit
You're the Marilyn, I'm the president
I love to hear you sing, girl

Do what I want
Do what I want with your body
Do what I want
Do what I want with your body
Back of the club, taking shots, getting naughty
No invitations, it's a private party
Do what I want
Do what I want with your body
Do what I want
Do what I want with your body
Ya we taking these haters and we roughin' em up
And we lay in the cut like we don't give a fuck

You can’t have my heart
And you won't use my mind but
Do what you want (with my body)
Do what you want with my body
You can’t stop my voice cause
You dont own my life but
Do what you want (with my body)
Do what you want (with my body)

Sometimes I'm scared I suppose
If you ever let me go
I would fall apart
If you break my heart
So just take my body
And don't stop the party

You can’t have my heart
And you won't use my mind but
Do what you want (with my body)
Do what you want with my body
You can’t stop my voice cause
You dont own my life but
Do what you want (with my body)
Do what you want (with my body)

Do what you want with me
What you want with my body
Do what you want with me
What you want with my body
Do what you want with me
What you want with my body
Do what you want with me
What you want with my body

Český překlad

Cítím se dobře, chodím si sama
Ale potom zakopnu o sebe sama a padám
Já, já vstávám a pak jsem v pohodě
Ale pak tiskneš ty sračky
A to mě nutí řvát

Tak dělej si co chceš 
Co chceš s mým tělem
Dělej si co chceš
Nezastavuj, pojď pařit
Dělej si co chceš
Co chceš s mým tělem
Dělej si co chceš
Co chceš s mým tělem

Piš si co chceš
Říkej si o mě co chceš
Jestli přimýšlíš
Víš, že mi to není líto
Dělej si co chceš
Co chceš s mým tělem
Co chceš s mým tělem

Nemůžeš mít mé srdce
A nevyužiješ mou mysl, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš s mým tělem
Nemůžeš zastavit můj hlas, protože
Nevlastníš můj život, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš (s mým tělem)

Brzy ráno, delší noci
Tom Ford, soukromé lety
Šílený program, rychlý život
Nedal bych to na protiúčet
Protože je to náš život
(Teď zpomalme)

Můžu být nápoj v tvém hrníčku
Můžu být zelená v tvém bluntu
Můžu být tvůj překupník drog, jo mám co chceš
Chceš uniknout z všech těch šílených sraček
Ty jsi Marilyn, já jsem prezident
Rád tě uslyším zpívat, děvče

Dělám si co chci
Dělám si co chci s tvým tělem
Dělám si co chci 
Dělám si co chci s tvým tělem
Za klubem, dáváme panáky, začínáme být nezbední
Žádné pozvánky, je to soukromá párty
Dělám si co chci
Dělám si co chci s tvým tělem
Dělám si co chci 
Dělám si co chci s tvým tělem
Jo, bereme tyto protivníky a jsme na ně hrubý
A ležíme v řezu jako by jsme se s tím nesrali 

Nemůžeš mít mé srdce
A nevyužiješ mou mysl, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš s mým tělem
Nemůžeš zastavit můj hlas, protože
Nevlastníš můj život, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš (s mým tělem)

Občas jsem vyděšená, předpokládám
Jestli mě někdy necháš jít
Tak se rozsypu 
Pokud mi zlomíš srdce
Tak si prostě vezmi mé tělo
A nezastavuj párty

Nemůžeš mít mé srdce
A nevyužiješ mou mysl, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš s mým tělem
Nemůžeš zastavit můj hlas, protože
Nevlastníš můj život, ale
Dělej si co chceš (s mým tělem)
Dělej si co chceš (s mým tělem)

Dělej si se mnou co chceš
Co chceš s mým tělem
Dělej si se mnou co chceš
Co chceš s mým tělem
Dělej si se mnou co chceš
Co chceš s mým tělem
Dělej si se mnou co chceš
Co chceš s mým tělem

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh