It Ain't Me

KYGO & SELENA GOMEZ

Originální text

I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
Nowhere's high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough

No, I don't wanna know
Where you've been or where you're goin'
But I know I won't be home
And you'll be on your own

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?

It ain't me
It ain't me
It ain't me
It ain't me
It ain't me

I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and The Libertines
Never growing up
I'll take with me
The polaroids and the memories
But you know I'm gonna leave
Behind the worst of us

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?

It ain't me (no, no)
It ain't me (no, no)
It ain't me (no, no)
Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me

It ain't me

It ain't me, yeah

It ain't me

It ain't me

It ain't me
(Na, nana, na The Bowery, na, nana, na whiskey neat)

It ain't me

Český překlad

Měla jsem sen
Popíjeli jsme čistou whisky
Nejvyšší patro, Bowery
Nikde není dost vysoko
Někde podél čar
Přestali jsme se dívat z očí do očí
Zůstal jsi celou noc venku
A já toho měla dost

Ne, nechci vědět
Kde jsi byl, nebo kam jdeš
Ale vím, že nebudu doma
A ty budeš sám

Kdo tě provede temnou stranu rána?
Kdo tě uspí, když tě slunce nenechá spát?
Kdo bude vstávat, aby tě odvezl domů, když jsi opilý a úplně sám?
Kdo tě provede temnou stranu rána?

Nejsem to já
Nejsem to já
Nejsem to já
Nejsem to já
Nejsem to já

Měla jsem sen
Bylo nám zase sedmnáct
Letní noci a The Libertines [hudební skupina; česky: ,,zhýralci"]
Nevyrosteme
Vezmu si s sebou
Fotky z polaroidu a vzpomínky
Ale víš, že za sebou nechám
to nejhorší z nás

Kdo tě provede temnou stranu rána?
Kdo tě uspí, když tě slunce nenechá spát?
Kdo bude vstávat, aby tě odvezl domů, když jsi opilý a úplně sám?
Kdo tě bude vést přes temnou stranu rána?

Nejsem to já (ne, ne)
Nejsem to já (ne, ne)
Nejsem to já (ne, ne)
Kdo tě provede temnou stranu rána?
Nejsem to já

Nejsem to já

Nejsem to já, yeah

Nejsem to já

Nejsem to já

Nejsem to já
(Na, nana, na Bowery, na, nana, na čistá whisky)

Nejsem to já

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh