This Girl

KUNGS & COOKIN' ON 3 BURNERS

Originální text

Money rains from the sky above
But keep the change cuz I've got enough
A little time and some tenderness
You'll never buy my love

No other thing that's as precious to
No other! There's no other
And a heart that's real and a heart that's true
Somethin' that you've got to love this girl

Woh!
They'll by them
Or them over
They'll by them you
O-or them over
They'll by them you
Or them over
They'll by them you
Or them over

These treasures don't really come for free
Your paychecks don't mean that much to me
Just take my hand and hold me tight
You'll never buy my love
You buy me this and you buy me that
To win over
Win me over
You got me wrong and that's a fact
Somethin' that you've got to love this

Will you realize when I'm gone
That I dance to a different song
Will you realize when I'm gone
That I dance to a different song
It's a shame but I've got to go

Woh!
They'll by them
Or them over
They'll by them you
O-or them over
They'll by them you
Or them over
They'll by them you.
Or them over

Český překlad

Peníze prší z nebe
Ale dál se měň, protože mám dost
Málo času a nějaká ta něha
Nikdy si nekoupíš mou lásku

Žádné jiné věci, které nejsou takto vzácné
Žádné jiné! Neexistuje nic jiného
A srdce, které je pravé a srdce které je upřímné
Něco co tě nutí milovat tuhle holku

Woh!
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou

Tyhle poklady nejsou opravdu zadarmo
Tvé výplaty pro mě moc neznamenají
Prostě mě vezmi za ruku a pevně drž
Nikdy si nekoupíš mou lásku
Kupuješ mi tohle a kupuješ mi tamto
Abys vyhrál
Abys mě vyhrál
Pleteš mě a to je fakt
Máš něco, co mě nutí tě milovat

Uvědomíš si, až budu pryč
Že tancuji na jinou píseň
Uvědomíš si, až budu pryč
Že tancuji na jinou píseň
Je to škoda, ale musím jít

Woh!
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou
Budou s tím
Nebo odejdou

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh