I DO NOT HOOK UP

KELLY CLARKSON

Originální text

Oh sweetheart, put the bottle down
You've got too much talent
I see you through those bloodshot eyes
There's a cure, you've found it

Slow motion
Sparks you caught that chill
Now don't deny it
But boys will be boys
Oh, yes they will
They don't want to define it
Just give up the game
And get into me
If you're looking for thrills
Then get cold feet

Oh no, I do not hook up, up
I go slow, so if you want me
I don't come cheap
Keep your hand on my hand
And your heart on your sleeve
Oh no, I do not hook up, up
I fall deep, cuz the more that you try
The harder I'll fight to say goodnight

I can't cook, no
But I can clean up the mess you left
Lay your head down and feel the beat
As I kiss your forehead
This may not last but this is now
So love the one you're with
You wanna chase, but you're chasing
Your tail, quick fix
Won't ever get you well

Oh no, I do not hook up, up
I go slow, so if you want me
I don't come cheap
Keep your hand on my hand
And your heart on your sleeve
Oh no, I do not hook up, up
I fall deep, cuz the more that you try
The harder I'll fight to say goodnight

Cuz I feel the distance between us
Could be over with a snap of your fingers
Oh, oh, oh yeah

Oh no, I do not hook up, up
I go slow, so if you want me
I don't come cheap
Keep your hand on my hand
And your heart on your sleeve
Oh no, I do not hook up, up
I fall deep, cuz the more that you try
The harder I'll fight to say goodnight

Oh sweetheart, put the bottle down
Cause you dont wanna miss out

Český překlad

Ah miláčku, polož tu láhev
Máš příliš mnoho talentu
Vnímám tě těmato krvavýma očima
Toto je lék, který jsi našel

Tak zpomal
Jiskry, které jsi chytil tak, že zmrzly
To ti teď nelze upřít
Ale kluci budou navždy kluci
Ah, oni budou
Ale nechtějí to definovat
Jenom to vždy vzdají
A dostanou se do mě
Když hledáš vzrušení
Když máš studené nohy

Ale ne, nepřipojím se, ne
Jdu pomalu, tak jestli mě chceš
Nedám svou kůži lacino
Držme se společně za ruce
A tvé srdce ve tvém obalu
Ale ne, nepřipojím se, ne
Padám níž, protože čím víc se snažíš
Tím víc bojuji o to, abych ti řekla sbohem

Neumím vařit, ne
Ale umím uklidit nepořádek, co jsi udělal
Nech svoji hlavu dole a ucítíš úder
Jak tě políbím na čelo
Nemusí to být naposled, ale je to teď
Tak miluj tu, se kterou jsi
Ty bys chtěl pronásledovat, ale jsi sám pronásledován
Tvůj ocásek, rychle ho upevni
Už nikdy se neuzdravíš

Ale ne, nepřipojím se, ne
Já se nepředřu, tak jestli mě chceš
Nedám svou kůži lacino
Držme se společně za ruce
A tvé srdce ve tvém obalu
Ale ne, nepřipojím se, ne
Padám níž, protože čím víc se snažíš
Tím víc bojuji o to, abych ti řekla sbohem

Protože cítím tu propast mezi námi
Může to skončit puknutím tvých prstů
Ah, ah, ah, jééé

Ale ne, nepřipojím se, ne
Jdu pomalu, tak jestli mě chceš
Nedám svou kůži lacino
Držme se společně za ruce
A tvé srdce ve tvém obalu
Ale ne, nepřipojím se, ne
Padám níž, protože čím víc se snažíš
Tím víc bojuji o to, abych ti řekla sbohem

Ah miláčku, polož tu láhev
Protože bys to nechtěl opomenout

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh