Roar

KATY

Originální text

I used to bite my tongue and hold my breath
scared to rock the boat and make a mess
so I sat quietly, agree politely
I guess that I forgot I had a choice
I let you push me passed the breaking point
I stood for nothing, so I fell for everything


You held me down but I got up,
already brushing off the dust
you hear my voice you hear that sound
like thunder gonna shake the ground
you held me down but i got up
get ready 'cause I've had enough
I see it all, i see it now


I got the eye of the tiger a fighter
dancing through the fire,
'cause I am a champion
and you’re gonna hear me roar
louder, louder than a lion
'cause I am a champion
and you’re gonna hear me roar
and you’re gonna hear me roar


Now I’m floating like a butterfly
stinging like a bee i earned the stripes
I went from zero, to my own hero


You held me down but I got up,
already brushing off the dust
you hear my voice you hear that sound
like thunder gonna shake the ground
you held me down but I got up
get ready 'cause i’ve had enough
I see it all, I see it now


I got the eye of the tiger a fighter
dancing through the fire, ‘cause i am a champion
and you’re gonna hear me roar
louder, louder than a lion
'cause i am a champion
and you’re gonna hear me roar
and you’re gonna hear me roar
and you’re gonna hear me roar

roar roar roar roar roaar

I got the eye of the tiger a fighter
dancing through the fire, ‘cause i am a champion
and you’re gonna hear me roar
louder, louder than a lion
'cause i am a champion
and you’re gonna hear me roar
and you’re gonna hear me roar
and you’re gonna hear me roar

Český překlad

Skousávala jsem jazyk a zadržovala dech
bála se uhodit loď a udělat nepořádek
tak jsem seděla tiše, souhlasila zdvořile
Hádám, že jsem zapomněla, že mám volbu
Nechala jsem tě tlačit, abych prošla lámající se bod
Stála jsem pro nic, tak jsem klesla pro všechno

Ty jsi mě držel na dně, ale já jsem vstala
oprášející prach
slyšel jsi můj hlas, slyšel jsi ten zvuk
jako hrom otřásející zemí
ty jsi mě držel na dně, ale já jsem vstala
připravena, protože jsem toho měla dost
vidím to všechno, vidím to teď


Mám oko tygra, bojovník
tančící skrz oheň, protože já jsem vítěz
a ty mě budeš slyšet řvát
hlasitěji, hlasitěji než lev
protože já jsem vítěz
a ty mě uslyšíš řvát
a ty mě uslyšíš řvát


Teď se pohybuji jako motýl
bodající jako včela, získala jsem pruhy
Šla jsem od nuly, abych byla svým vlastním hrdinou


Ty jsi mě držel na dně, ale já jsem vstala
oprášející prach
slyšel jsi můj hlas, slyšel jsi ten zvuk
jako hrom otřásející zemí
ty jsi mě držel na dně, ale já jsem vstala
připravena, protože jsem toho měla dost
vidím to všechno, vidím to teď


Mám oko tygra, bojovník
tančící skrz oheň, protože já jsem vítěz
a ty mě budeš slyšet řvát
hlasitěji, hlasitěji než lev
protože já jsem vítěz
a ty mě uslyšíš řvát
a ty mě uslyšíš řvát
a ty mě uslyšíš řvát

řev řev řev řev řeev

Mám oko tygra, bojovník
tančící skrz oheň, protože já jsem vítěz
a ty mě budeš slyšet řvát
hlasitěji, hlasitěji než lev
protože já jsem vítěz
a ty mě uslyšíš řvát
a ty mě uslyšíš řvát
a ty mě uslyšíš řvát

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh