Dark Horse

KATY PERRY

Originální text

Yeah, y'all know what it is
Katy Perry, Juicy J
Let's rage

I knew you were
You were gonna come to me
And here you are
But you better choose carefully
Cause I... 
I'm capable of anything
Of anything
And everything

Make me your Aphrodite
Make me your one and only
But don't make me your enemy
Your enemy
Your enemy

So you wanna play with magic
Boy, you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for?
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back

Mark my words
This love will make you levitate
Like a bird
Like a bird without a cage
We're down to Earth
If you choose to walk away
Don't walk away

It's in the palm of your hand now baby
It's a yes or a no
No maybe
So just be sure
Before you give it up to me
Up to me
Give it up to me

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for?
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back

She's a beast
I call her Karma
She eat your heart out
Like Jeffrey Dahmer
Be careful
Try not to lead her on
Shawty's heart was on steroids
Cause her love was so strong
You may fall in love
When you meet her
If you get the chance you better keep her
She's sweet as pie but if you break her heart
She turn cold as a freezer
That fairy tale ending with a knight in shining armor
She can be my Sleeping Beauty
I'm gon' put her in a coma
Woo! 
Damn I think I love her
Shawty so bad
I'm sprung and I don't care
She got me like a roller coaster
Turn the bedroom into a fair
Her love is like a drug
I was tryna hit it and quit it
But lil'mama so dope
I messed around and got addicted

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
(You should know)
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse 
(Like a dark horse)

Are you ready for?
Ready for (Ready for)
A perfect storm
Perfect storm (A perfect storm)
Cause once you're mine
Once you're mine (m-i-i-i-ne)
There's no goin' back

Český překlad

Jo, všichni víte co to je
Katy Perry, Juicy J
pojďme šílet

Já věděla,
Že přijdeš
A tady jsi
Ale raději vybírej opatrně
Protože já...
Já jsem schopna čehokoliv
Čehokoliv
A všeho

Udělej si ze mě svoji Afroditu
Udělej si ze mě svoji jedinou
Ale nedělej si ze mě svého nepřítele
Svého nepřítele
Svého nepřítele

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, čemu propadáš
Zlato, troufáš si na to?
Protože k tobě přicházím jako temný kůň 

Jsi připraven na...?
Připraven na...
Perfektní bouři
Perfektní bouři
Protože až budeš můj...
Když jsi jednou můj...
Už nebude cesty zpět

ber má slova na vědomí
Z mé lásky se budeš vznášet
Jako pták
Jako pták bez klece
Jsme dole na Zemi
Pokud si vybereš odejít
Neodcházej

Teď je to ve tvých rukou, zlato
Buďto ano, nebo ne
Žádné možná
Tak se jen ujisti
Předtím, než se mi odevzdáš
Mi odevzdáš...
Než se mi odevzdáš

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, do čemu propadáš
Zlato, troufáš si na to?
Protože za tebou přicházím jako temný kůň

Jsi připraven...?
Připraven na...
Perfektní bouři
Perfektní bouři
Protože, až budeš můj
až budeš můj
Už nebude cesty zpět

Ona je zvíře
Říkám jí Karma
vyrve ti srdce
Jako Jeffrey Dahmer
Buď opatrný
Nesnaž se ji zlákat
Srdce tý kočky bylo na steroidech
Protože její láska byla tak silná
Můžeš se zamilovat
Když ji potkáš
Jestli dostaneš šanci, radši se jí drž
Je sladká jako zákusek, ale jestliže jí zlomíš srdce
Zchladne jako mrazák
Pohádka končí s rytířem v lesklé zbroji
Ona může být má Růženka
Uspím jí do komatu
Woo!
Sakra asi jí milůju
Kočka tak zlá
Je mi to jedno a nemám zájem
Dostala mě jako horská dráha
Proměnila ložnici na veletrh
Její láska je jak droga
Pokoušel jsem se to zkoncovat
Ale, bože ona je jako droga
koketoval jsem s ní a stal se závislý

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, do čemu propadáš
(Měl bys vědět)
Zlato, troufáš si na to?
Protože k tobě přicházím jako temný kůň
(jako temný kůň)

Jsi připraven.?
Připraven na.. (Připraven na)
Perfektní bouři
Perfektní bouři (Perfektní bouři)
Protože, když jsi jednou můj
Když jsi jednou můj (m-ů-ů-ů-j)
Už není cesty zpět

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh