Tom's Dinner

KARMAH

8c7373c70fc327f7a87a35f3a46abc7b.jpg

Originální text

I am thinking of your voice
and of burning like bling bling once upon a time,  
before the rain began. 

As more moaning people start getting bussy
Look at them is just so crazy!
They all trap soar, by their race
To even recognize their mother´s face.
Businness is all they really care of
and dead lies sadly all their lifes.
While my mind is be in corner
by a smaller world in a coffee

I am sitting in the morning,  
at the diner on the corner. 
I am waiting at the counter,  
for the man to pour the coffee. 
And he fills it only halfway,  
and before I even argue. 
He is looking out the window,  
at somebody coming in. 

"It is always nice to see you",  
says the man behind the counter. 
To the woman who has come in,  
she is shaking her umbrella. 
And I look the other way,  
as they are kissing their hello's. 
And I'm pretending not to see them,  
instead I pour the milk. 

And then suddenly the world just freeze,  
like someone called curtains up. 
And they're playing different comedies,  
on the same stage in the very same time. 
Nothing seems to be important,  
while I watch lives passing by. 
Everything seemes now so distant,  
from this time your world in this coffee time. 

I open up the paper,  
there's a story of an actor. 
Who had died while he was drinking,  
it was no one I had heard of. 
And I'm turning to the horoscope,  
and looking for the funnies. 
When I'm feeling someone watching me,  
and so I raise my head. 

There's a woman on the outside,  
looking inside. Does she see me? 
No she does not really see me,  
cause she sees her own reflection. 
And I'm trying not to notice,  
that she's hitching up her skirt. 
And while she's straightening her stockings,  
her hair is getting wet. 

Oh, this rain it will continue,  
through the morning as I'm listening. 
To the bells of the cathedral... 
By a smaller world in a coffee. 
And I finish up my coffee,  
and it's time to catch the train.

Český překlad

Přemýšlím o tvém hlase
kdysi spalujícím jako bling bling 
předtím než začne pršet

Když víc bědujících lidí začne pracovat 
podívejte se na ně, je to tak šílené!
všichni se trápí vlastním závodem
aby vůbec poznali tvář vlastní matky
byznys je vše, na čem jim záleží.
mrtví smutně leží celý jejich život
zatímco jsem duchem v koutě
v menším světě kafe

Sedím ráno
ve večerce na rohu
šekám u okénka
na muže, než mi nalije kafe
naplní ho jenom do půlky
a než stihnu argumentovat
dívá se ven z okna
na někoho, kdo přichází

"Vždy je hezké tě vidět"
říká muž za přepážkou
ženě, která přišla
třepe deštníkem
a já se dívám jinam
mezitímco si dávají pusu na přivítanou
a předstírám že je nevidím
místo toho si nalívám mlíko

A pak najednou svět zamrzne
jako kdyby někdo zvolal "opony nahoru"
a hrají další komedii
na stejném jevišti ve stejnou dobu
Nic se nezdá důležité
když pozoruji životy okolo
Všechno se zdá tak vzdálené
Od tvého světa v tomhle času na kávu

Otevřela jsem noviny
Je tam příběh herce
který zemřel při pití
nikdo, koho bych znala
A já otáčím stránku na horoskop
a hledám vtipy
Když najednou cítím někoho, jak mě pozoruje
a tak otočím hlavu

Venku stojí žena
dívá se dovnitř, vidí mě?
Ne, nemůže mě vidět
protože vidí jen vlastní odraz
a já se snažím nevšímat si
že si povytahuje sukni
a zatímco si narovnává punčochy
vlhnou jí vlasy

Oh, tenhle déšť bude pokračovat
ránem, když poslouchám
zvony katedrály
Přes menší svět kafe
A když dopiju své kafe
je čas jít chytit vlak

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh