WAVIN' FLAG

K'NAAN

Originální text

(Ohhhhhh Ohhhhhh Ohhhhhh)
(Ohhhhhh Ohhhhhh Ohhhhhh)

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

Born to a throne, stronger than Rome
But Violent prone, poor people zone
But it’s my home, all I have known
Where I got grown, streets we would roam
But out of the darkness, I came the farthest
Among the hardest survival
Learn from these streets, it can be bleak
Except no defeat, surrender retreat

So we struggling, fighting to eat and
We wondering when we’ll be free
So we patiently wait, for that fateful day
It’s not far away, so for now we say

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

So many wars, settling scores
Bringing us promises, leaving us poor
I heard them say, love is the way
Love is the answer, that’s what they say,
But look how they treat us, make us believers
We fight their battles, then they deceive us
Try to control us, they couldn’t hold us
Cause we just move forward like Buffalo Soldiers

But we struggling, fighting to eat
And we wondering, when we’ll be free
So we patiently wait, for that faithful day
It’s not far away, but for now we say

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh
And everybody will be singing it
Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh
And you and I will be singing it
Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh
And we all will be singing it
Ohhh Ohh Ohh Ohh

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

When I get older, I will be stronger
They’ll call me freedom, just like a Waving Flag
And then it goes back, and then it goes back
And then it goes back

When I get older, when I get older
I will be stronger, just like a Waving Flag
Just like a Waving Flag, just like a Waving flag
Flag, flag, Just like a Waving Flag.

Český překlad

(Ohhhhhh Ohhhhhh Ohhhhhh)
(Ohhhhhh Ohhhhhh Ohhhhhh)

Když budu starší, tak budu silnější,
bude na mě volat svoboda, jako vlající vlajku

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jako vlající vlajku
A pak to půjde zpět, a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

Narozen z trůnu, silnější než Řím,
Ale násliné sklony, zóna ubohých lidí,
ale je to můj domov, vše co znám,
místo kde jsem vyrostl, kde jsem se toulal po ulicích,
Ale vyšel jsem ze tmy, přišel jsem nejdál,
mezi nejtěžšími přežití,
Učte se od těchto ulic, může to být pochmurné,
s výjimkou nenechat se porazit, vzdát se na ústup

Tak se snažíme, bojujeme o jídlo a
zajímá nás kdy budeme volný
tak musíme trpělivě čekat, na osudový den,
Není tak daleko, tak pro tento krát mluvíme

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jako vlající vlajku
A pak to půjde zpět, a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

Tak mnoho válek, vyrovnává skóre
přináší nám sliby že nebudeme chudobní ,
Slyšel jsem jejich vyprávět, že Láska je cestou,
Láska je odpovědí, to je to co říkali,
Ale podívejte, jak s námi zacházejí, abychom jim věřili,
my bojujeme v jejich válkách, pak nás podvedli,
Snažili se nás mít pod kontrolou , ale nemohli nás udržet,
Protože my jdeme vpřed jako Baffalský vojáci.

Tak se snažíme, bojujeme o jídlo a
zajímá nás kdy budeme volný
tak musíme trpělivě čekat, na osudný den,
Není tak daleko, tak pro tentokrát mluvíme

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jako vlající vlajku
A pak to půjde zpět, a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jako vlající vlajku
A pak to půjde zpět , a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

(Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh)
A všichni to budou zpívat
(Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh)
A ty a já to budeme zpívat
(Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh)
A my všichni to budeme zpívat
( Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhh)

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jako vlající vlajku
A pak to půjde zpět, a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

Když budu starší, tak budu silnější,
Bude mě volat svoboda, jak vlající vlajku
A pak to půjde zpět, a pak to půjde zpět,
a pak to půjde zpět.

Když budu starší, Když budu starší,
Tak budu silnější, než vlající vlajka,
jako vlající vlajka, jako vlající vlajka,
vlajka, vlajka , jako vlající vlajka

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh