Beauty And Beat

JUSTIN BIEBER & NICKI MINAJ

Originální text

Young money, Nicki Minaj, Justin

Justin:
Show you off, tonight I wanna show you off
What you got, a billion could've never bought
We gonna party like it's thirty twelve tonight
I wanna show you all the finer things in life
So just forget about the world, be young tonight
I'm coming for ya, I'm coming for ya

Cause all I need is a beauty and a beat
Who can make my life complete
It's all by you, when the music makes you move
Baby do it like you do
Cause

Body rock, girl, I can feel your body rock
Take a bow, you're on the hottest ticket now
We gonna party like it's thirty twelve tonight
I wanna show you all the finer things in life
So just forget about the world, be young tonight
I'm coming for ya, I'm coming for ya

Cause all I need is a beauty and a beat
Who can make my life complete
It's all by you, when the music makes you move
Baby do it like you do

Nicki Minaj:
In time, ink lines, bitches couldn't get on my incline
World tour, it's mine, ten little letters on a big sign
Justin Bieber, you know I'mma hit 'em with the ether
Buns out, weiner, but I gotta keep my eye out for Selener
Beauty, beauty and the beast
Beauty from the east, beautiful confessions of the priest
Beast, beauty from the streets, we don't get deceased
Every time a beauty on the beats

Cause all I need is a beauty and a beat
Who can make my life complete
It's all by you, when the music makes you move
Baby do it like do you

Justin:
Body rock, girl, I wanna feel your body rock
Cause all I need is a beauty and a beat
Who can make my life complete
It's all by you, when the music makes you move
Baby do it like you do

Český překlad

Mladé peníze, Nicki Minaj, Justin

Předvést ti, dneska večer ti chci předvést
Co máš, miliony co sis nemohla nikdy koupit
Budeme pařit, jako by dneska byl rok tři tisíce dvanáct
Chci ti ukázat všechny lepší věci v životě
Takže prostě zapomeň na svět, jsi mladá
Jdu si pro tebe, jdu si pro tebe

Protože vše co potřebuji je krása a rytmus
Kdo může můj život udělat kompletním
Je to vše o tobě, když se kvůli hudbě hýbeš
Děvče dělám to jak to děláš ty
Protože

Tělo jede, holka, cítím tvé tělo jak jede
Ukloň se, jsi teď ta nejžhavější vstupenka
Budeme pařit, jako by dneska byl rok tři tisíce dvanáct
Chci ti ukázat všechny lepší věci v životě
Takže prostě zapomeň na svět, jsi mladá
Jdu si pro tebe, jdu si pro tebe

Protože vše co potřebuji je krása a rytmus
Kdo může můj život udělat kompletním
Je to vše o tobě, když se kvůli hudbě hýbeš
Děvče dělám to jak to děláš ty

Nicki Minaj:
V čase, inkoustové řádky, děvky se nemohly dostat na můj sklon
Světové turné, to je moje, deset malých písmen na velkém nápisu
Justin Bieber, víš, zasáhnu je všechny v éteru
Buchty všude kolem, Weiner, ale musím si udržovat hlídání Seleny
Kráska, kráska a zvíře
Krása z východu, krásné zpovědi kněze
Zvíře, kráska z ulic, nestaneme se zesnulými
Vždycky krása na zvířatech

Tělo jede, holka, chci cítit tvé tělo jak jede
Protože vše co potřebuji je krása a rytmus
Kdo může můj život udělat kompletním
Je to vše o tobě, když se kvůli hudbě hýbeš
Kotě dělej to jak to děláš

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh