September Song

JP COOPER

Originální text

Our love was strong as a lion
Soft as the cotton you lie in
Times we got hot like an iron
You and I

Our hearts had never been broken
We were so innocent darling
We used to talk 'til the morning
You and I

We had that mixtape on every weekend
Had it repeating, had it repeating

You were my September Song, summer lasted too long
Time moves so slowly, when you're only fifteen
You were my September Song, tell me where have you gone
Do you remember me, we were only fifteen

And I, I remember the chorus
They were singing it for us
You were my September song
Tell me where have you gone
Do you remember me?
We were only fifteen

Sometimes I think that I see your
Face in the strangest of places
Down on the underground station
Passing by

I get a mad sense of danger
Feel like my heart couldn't take it
Cause if we met we'd be strangers
You and I

Still I play that mixtape every weekend
Got it repeating
Got it repeating

You were my September song
Summer lasted too long
Time moves so slowly (so slowly)
When you're only fifteen
You were my September song
Tell me where have you gone?
Do you remember me?
We were only fifteen
And I, I remember the chorus
They were singing it for us
I hear that September song
That I'm singing along
Thinking about you and me
Oh what a melody

And as the years go by
You will still be my, be my
(September song)
You are my
(September song)

You were my September song
Summer lasted too long
Time moves so slowly (remember)
When you're only fifteen
You were my September song
Tell me where have you gone
Do you remember me?
We were only fifteen
And I, I remember the chorus
They were singing it for us
You were my September song
I remember the chorus
They were singing it for us

Český překlad

Naše láska byla silná jako lev
Jemná jako bavlna v které ležíš
Časy které byly horké jako železo
Ty a já

Naše srdce nebyla nikdy zlomena
Byli jsme tak nevinní lásko
Zvykli jsme si povídat do rána
Ty a já

Měli jsme tu kazetu na každý víkend
Přehrávali si jí, přehrávali si jí

Byla jsi moje zářijová píseň, léto trvalo příliš
dlouho
Čas tak plyne pomalu, když je ti jen patnáct
Byla jsi moje zářijová píseň, pověz kam ses
mi poděla
Pamatuješ si mě, bylo nám jen patnáct

A já, já si pořád pamatuji ten refrén
Zpívali ho pro nás
Byla jsi moje zářijová píseň
Pověz mi kam ses mi poděla
Pamatuješ si mě?
Bylo nám jen patnáct

Někdy si myslím že vidím tvůj
Obličej na těch nejpodivnějších místech
Dole na stanici metra
Procházející kolem

Získal jsem šílený smysl pro nebezpečí
Cítím jako by to moje srdce nebylo schopno unést
Protože kdybychom se potkali, byli bychom cizinci
Ty a já

Stále si pouštím tu kazetu každý víkend
A přehrávám jí
A přehrávám jí

Byla jsi moje zářijová píseň
Léto trvalo příliš dlouho
Čas plyne tak pomalu (tak pomalu)
Když je ti jen patnáct
Byla jsi moje zářijová píseň
Pověz kam ses mi poděla?
Pamatuješ si mě?
Bylo nám jen patnáct
A já, já si pořád pamatuji ten refrén
Zpívali ho pro nás
Slyším tu zářijovou píseň
Kterou si zpívám
Myslící na tebe a mě
Oh jaká to melodie

A jak roky plynou
Vždy budeš moje, budeš moje
(Zářijová píseň)
Jsi moje
(Zářijová píseň)

Byla jsi moje zářijová píseň
Léto trvalo příliš dlouho
Čas plyne tak pomalu (tak pomalu)
Když je ti jen patnáct
Byla jsi moje zářijová píseň
Pověz kam ses mi poděla?
Pamatuješ si mě?
Bylo nám jen patnáct
A já, já si pořád pamatuji ten refrén
Zpívali ho pro nás
Byla jsi moje zářijová píseň
Pamatuji si ten refrén
Zpívali ho pro nás

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh