GO FOR IT

JOY B ELLIS

Originální text

Go for it, that's right, that's right [repeat 3]

To be or not to be, dope, that's the question
Are you gonna stop or keep on rushing
For the better, quicker than the next man
To be the best is the master plan
Go on with all you've got, give it your best shot
Don't ever think about trying to stop
Keep reaching, pushing, hoping for perfection
Make up your direction, don't ever stop for a moment
Prove you want it
If you got it flaunt it and get up on it
Go for yours, not for a minute but for all the time
You better so it cause I'm going for mine

Go for it, that's right, heart and fire yeah
Go go go, I see it in your eye
Go for it, heart and fire
Go go you've got to go for the feeling

It's time for the rhyme of the bold and the gifted
Listen closely and you'll get lifted
Higher than you ever been before
Get more than you bargained for for sure
Life can be a trick for of trouble
But you got to stand up and fight back double
Don't let nothing hold you back
Yo when life says stop you say go go go
Reaching, growing, teaching, knowing
Is that a preaching that each and every one of you are blowin
Get youself together, keep moving
Don't let nothing stop your flowing
Go for what you want, don't hold back
Cause I know you got the knack
So go farther than you've ever been before
I'm going for mine, go, so go for yours

Go for it, that's right, heart and fire yeah
Go go go, I see it in your eye
Go for it, heart and fire
Go go you've got to go for the feeling

* Repeat

Český překlad

 Jdi do toho, tak je to správně, tak je to správně [3]

Být či nebýt, ňoumo, to je ta otázka
Chystáš se zastavit nebo se udržíš
Pro lepšího, rychlejšího než je další
Být nejlepším je ten mistrovský plán
Pokračuj se všemi které máš, dej jim svou nejlepší ránu
Nikdy nemysli na to že zkusíš přestat
Dosahuj, tlač, doufej v dokonalost
Najdi svůj směr, nikdy nezastavuj ani na moment
Dokaž je to chceš
Pokud to byla chlouba a vyzdvihl ses
Jdi kvůli sobě, ne kvůli minutě ale kvůli době
Jsi lepší protože protože já jdu kvůli sobě

Jdi do toho, tak je to správně
Jdi jdi jdi, vidím to ve tvých očích
Jdi do toho, srdce a požár
Jdi jdi musíš jít už jen pro ten pocit

Je čas na rým o odvážné a nadané
Poslouchej pozorně a dostaneš nakopnuto
Vyšší než jsi kdy byl
Získej pro jistotu víc než jsi očekával
Život může být trik na potíže
Ale musíš vstát a dvakrát tolik bojovat
Nedovol aby tě něco drželo zpět
Jo když život říká stop ty řekni jdi jdi jdi
Dosahuj, vyrůstej, uč, chápej
Je to kázání že všichni a každý z vás udeříte
Dej se dohromady a jdi dál
Nenechej nic zastavit své plynutí
Jdi za tím co cheš, nedrž se zpět
Protože vím, že máš talent
Tak jdi dál než jsi kdy byl
Půjdu kvůli sobě, jdi, tak jdi kvůli sobě

Jdi do toho, tak je to správně
Jdi jdi jdi, vidím to ve tvých očích
Jdi do toho, srdce a požár
Jdi jdi musíš jít už jen pro ten pocit

* Opakování

 

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh