Love Me Again

JOHN NEWMAN

Originální text

No I"ve got wrong
Left your heart torn
Is that what devils do?
Took you so long where all that force go?
I shook the angel in you

Now I'm rising form the ground
Rising up towards you
Filled with all the strength I"ve found
There's nothing I can do

I need to know now
Know now
Can you love me again?
I need to know now
Know now
Can you love me again?

I need to know now
Know now
Can you love me again?
I need to know now
Know now
Can you love me again?
(Can you love me again?)

It's unforgivable I stole and burned your soul
Is that what demons do?
They rule the worst in me, destroy everything
They blame on angels like you

Now I'm rising form the ground
Rising up towards you
Filled with all the strength I"ve found
There's nothing I can do

(Alright)

I need to know now
Know now
Can you love me again?
I need to know now
Know now
Can you love me again?
(Alright)
Can you love me again?

Oh I told you once again
Do this again
Do this again, Oh

Oh I told you once again
Do this again
Do this again, Oh

I need to know now
Know now
Can you love me again?
I need to know now
Know now
Can you love me again?

I need to know now
Know now
Oh, Oh
Can you love me again?

Can you love me again?

Český překlad

Ne, byl jsem špatný
Nechal jsem tvé srdce roztrhané
Tak tohle démoni dělají?
Trvalo ti to tak dlouho, kam odešla všechna síla?
Probudil jsem v tobě anděla

Teď povstávám ze země
Přímo k Tobě
Naplněn vší silou, kterou jsem našel
Nemůžu nic dělat

Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?

Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
(Můžeš mě zase milovat?)

Nelze mi prominout, že jsem ti ukradl a spálil tvou duši
Tak tohle démoni dělají?
Ovládají ve mě to nejhorší, všechno ničí
Obviňují anděly, jako jsi ty

Teď povstávám ze země
Přímo k Tobě
Naplněn vší silou, kterou jsem našel
Nemůžu nic dělat

(Dobrá)

Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
(Dobrá)
Můžeš mě zase milovat?

Oh řekl jsem Ti, ještě jednou
Udělej to zase
Udělej to zase, oh

Oh řekl jsem Ti, ještě jednou
Udělej to zase
Udělej to zase, oh

Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?
Musím to hned vědět
Hned vědět
Můžeš mě zase milovat?

Musím to hned vědět
Hned vědět
Oh, oh
Můžeš mě zase milovat?

Můžeš mě zase milovat?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh