Domino

JESSIE J

Originální text

I'm feeling sexy and free
Like glitter's raining on me
You like a shot of pure gold
I think I'm 'bout to explode

I can taste the tension
like a cloud of smoke in the air
Now I'm breathing like I'm running
'cause you're taking me there
Don't you know
you spin me out of control

We can do this all night
Turn this club, skin tight
Baby, come on!
Pull me like a bass drum
Sparkin' up a rhythm
Baby, come on!

Rock my world into the sunlight
Make this dream the best I've ever known
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

Every second is a highlight
When we touch don't ever let me go
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

You got me loosing my mind
My heart beats out of time
I'm seeing Hollywood stars
You stroke me like a guitar

I can taste the tension
like a cloud of smoke in the air
Now I'm breathing like I'm running
'cause you're taking me there
Don't you know
you spin me out of control

We can do this all night
Turn this club, skin tight
Baby, come on!
Pull me like a bass drum
Sparkin' up a rhythm
Baby, come on!

Rock my world into the sunlight
Make this dream the best I've ever known
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

Every second is a highlight
When we touch don't ever let me go
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

Oh, baby baby, got me feeling so right
Oh, baby baby, dancing in the moonlight

Rock my world into the sunlight
Make this dream the best I've ever known
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

Every second is a highlight
When we touch don't ever let me go
Dirty dancing in the moonlight
Take me down like I'm a domino

Český překlad

Cítím se sexy a nespoutaná
Jako když na mě prší třpytky
Ty jsi jako kulka ze zlata
Myslím, že se blížím k explozi

Můžu cítit to napětí
jako oblak kouře ve vzduchu
Teď jsem zadýchaná
protože jsi mě naprosto uchvátil
Cožpak nevíš,
že jsi mě dostal mimo sebeovládání?

Můžeme to dělat celou noc
Rozvířit tenhle klub, tělo na tělo
Baby, pojď na to!
Tanči se mnou pode toho, jak hraje bas
Rozjiskři rytmus
Baby, pojď na to!

Zatřes mým světem ve slunečním světle
Udělej tenhle sen tím nejlepším, co jsem poznala
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Každá vteřina je důležitá
Když se dotýkáme, nenech mě nikdy odejít
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Přinutil jsi mě ztratit hlavu
Srdce mi bije jako splašené
Vidím Hollywoodské hvězdy
Zabrnkal jsi na mě jako na kytaru

Můžu cítit to napětí
jako oblak kouře ve vzduchu
Teď jsem zadýchaná
protože jsi mě naprosto uchvátil
Cožpak nevíš,
že jsi mě dostal mimo sebeovládání?

Můžeme to dělat celou noc
Rozvířit tenhle klub, tělo na tělo
Baby, pojď na to!
Tanči se mnou pode toho, jak hraje bas
Rozjiskři rytmus
Baby, pojď na to!

Zatřes mým světem ve slunečním světle
Udělej tenhle sen tím nejlepším, co jsem poznala
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Každá vteřina je důležitá
Když se dotýkáme, nenech mě nikdy odejít
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Oh, baby baby, díky tobě se cítím tak dobře
Oh, baby baby, tancování za svitu měsíce…

Zatřes mým světem ve slunečním světle
Udělej tenhle sen tím nejlepším, co jsem poznala
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Každá vteřina je důležitá
Když se dotýkáme, nenech mě nikdy odejít
Hříšný tanec za svitu měsíce
Nech mě spadnout jako domino

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh