Wild

JESSIE J FEAT. BIG SEAN

c2a0742be801f8b60da7345042625f94.jpg

Originální text

If I go hard, let me tell you that is worth it
Play the right cards, I - I ain't afraid to work it
Brush 'em right off, when they say I don't deserve it
Hands on my heart, you -you keep my fire burning

[Pre-Hook]:
Ooh it feels so crazy when you scream my name
Love it when you rock me over every day
When I think about it I can go insane
Here we are it's beautiful, I'm blown away

[Hook X2]:
If this is a dream - won't open my eyes,
Am I asleep? No, I'm alive
I just can't believe that this is my life
In my fantasy we're running wild

Jessie J [Verse 2]:

When it get wet, then the rain starts pouring
I turn up the heat cuz the drama ain't important
Let em all talk talk, I'mma just ignore it
Hands on my heart, you you keep me moving forward

Ooh it Feel so crazy when they scream my name

[Big Sean]:

B. I. G. Sean Dun?. OK

Now i woke up feeling like a major
I spend about an hour looking in the mirror
As i should, as much as I've been through
Is no wonder, i look this damn good
I'll probably make it out any situation, that you try to put me into
If i spoil myself around its guaranteed that i'll probably have a fish dinner
I meet a young girl with a sex shape
Like Jessie J we escapade
Where its extra shape
She make me want to give in not take like collection plates
Woah
All these wars, bras, cars, wall to wall
Is all a mirage
And i could lose it all tonight
Just to show the world i could do it twice
With my life

[Hook X2]

Jessie J:

Di-Di-Di-DIZZEE

[DIZZEE RASCAL]

Rass Collar Double the dollar
Im a jetsetter, brother more hitched on the white collar
But i can't be boxed
Flow tighter like Bob Marley locks,
I can't be dropped
Im at a P, cuz i can't be touched
Im wilding out
Lost ah blood
I can't be stopped
Pull up in a Narley Warri, buy me what?
Opposite, i can't believe
If i'll ever get the party what? I can't be blocked
10 years plus running the game
You brothers just come in the game
But now im coming again
To get the people from going fuming insane
100 fives and people going vocals in the mother marine
Women on shoulders, tops off, shouting my name
Im all in dey brain
Why would i complain?
I thought i was the boy in the corner
But now im in a penthouse

** where is the water?
Im living

[Hook X2]

[HOOK]
Wild Wild Wi-Wild
Woohoooh
Wild Wild Wi-Wild
Woohoooh
Wild Wild Wi-Wild
Woohoooh
Wild Wild Wi-Wild
Woohoooh oh

Český překlad

Jestli jdu tvrdě, řeknu vám stojí to za to
Hraj poctivé karty, nebojím se toho
Hádám se, když říkají, že si to nezasloužím
Přísahám, udržujete můj oheň hořet


Ooh, je to tak šílené když křičíte mé jméno
Miluju když zpíváte každý den semnou
Když o tom přemýšlím, můžu být šílená
Jsme tu, je to krásné, jsem unešená

(2x)
Jestli je to sen, - neotevřu oči
Spím? Ne, jsem vzhůru
Já prostě nemůžu uvěřit, že tohle je můj život
V mojí mysli se stáváme divokými


Až začne být vlhko před lijákem
Přidám žár protože drama není důležité
Necháme všech diskuzí, diskuzí budu je prostě ignorovat
Přísahám, vy mě ženete dopředu

Ooh je to pžasný pocit když křičíte méjméno

Big Sean:

B. I. G. Sean Dun?. OK

Teď jsem se probudil cítím se důležitě
Strávil jsem asi hodinu pohledem do zrcadla
Měl bych toho být prostředníkem
Není divu, když se na to podívám je to zatraceně dobrý
Budu asi mít úspěch v každé situaci tak mi to zkuste vysvětlit
Jestli mě to kolem zkazí je garantováno, že budu mít rybí večeři
Potkal jsem dívku se sexy tvary
Jako Jessie J máme eskapády
Kde je další tvar
Nebere mě jen jako kolekci desek
Woah
Všechny tyto války, podprsenky, auta, ode zdi ke zdi
Je vše přelud
A já o vše můžu dnes večer přijít
Stačí ukázat světu, že to dokážu dvakrát
S mým životem

(2x)
Jestli je to sen, - neotevřu oči
Spím? Ne, jsem vzhůru
Já prostě nemůžu uvěřit, že tohle je můj život
V mojí mysli jsme zdivočeli

Di-Di-Di-DIZZEE

[DIZZEE RASCAL]

Rass Collar Double the dollar
Jsem snob, brácha víc narážel na bílý límeček
Ale já nemůžu být zabalen
Příliv těsný jako Bob Marley zámky
Nemůžu být shozený
Jsem jako P protože se nemohu dotýkat
Divočím venku
Ztrácím Oh krev
Nemůžu se zastavit
Zastavit v Narley Varri, kup mi co?
Naproti tomu nemůžu uvěřit
Jestli někdy budu mít party co? Nemůžu být zablokovaný
Víc jak 10 roků běží hra
Vy bratři jen přijďte do hry
Ale teď znovu přicházím
Dostat lidi ze vzteku a šílenosti
100 pětek a lidé dělají vokály v matčině lůně
Ženy na ramena, trika dolu, křičte mé jméno
Jsem v jejich mozku
Proč bych si měl stěžovat?
Myslel jsem si, že jsem chlapec v rohu
Ale ted jsem v kůlně
Kde je voda?
Bydlím

2x refrén

Divoký, Divoký, di divoký
Woohoooh
Divoký, Divoký, di divoký
Woohoooh
Divoký, Divoký, di divoký
Woohoooh
Divoký, Divoký, di divoký
Woohoooh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh