STRANDED ( MON - AMOUR )

JAY-Z, RIHANNA, BONO

Originální text

2x
When the sky falls and the Earth quakes
We gon put this back together
We won’t break

[Jay-Z]
Sa Pa Sé, my Port-Au-Princes
My Haitian Gods and all of my Princesses
Our condolences as you fightin’ against this
We’re right by your side as we tryin’ to make sense of this
Heavenly father help us see through these problems
And for those that left, accept them into your garden
So here’s my theory, the country’s already starvin’
So we sacrificed many to shed light on all of them
God please pardon, I speak from the heart
It's the only way I see this tragedy befall on them
So lets get involved with them, hand to hand with them
Arm to arm with them til' they get strong again,
When the sky falls...

[Rihanna and Bono – refrén]
Can’t wait until tomorrow
Haiti, Mon Amour
Haiti, Mon Amour
Not gonna leave you stranded, alone, alone
oh no

2x
When the sky falls and the Earth quakes
We gon put this back together
We won’t break

[Jay-Z Verse 2]
Learn from the past, New Orleans was flooded
So we know we just can’t rely on the government
We under the rubble again, here we go rumbling when
When we gon catch a break, my friend lost his mother and then
And then, Carline lost her uncles and them
Buried with no caskets, they just put covers on them
And the tears fall, and we fight back
Story ain’t done, it can’t end like that
Nah not like this, tomorrow’s survivors gonna carry on your name
You live on inside us, your memory’s alive with us
You inspired us, to rebuild this country, you just guide us


[Bono]
It’s not the angels that are on their way
It's not the bells of Santa Trinite
The people waiting, positions vacant
For hands to help, not just to pray

[Hook]

[Francouzky refrén]
Haïti va s’élever
Tu vas te relever
Nous nous éléverons
Ensemble ensemble ensemble

(not gonna leave you stranded...)

[Jay-Z]
We gon put this back together we won't break
We gon put this back together we won't break
We gon put this back together we won't break
We gon put this back together we won't break.

Český překlad

Když nebesa spadnou a Zem se otřese
my to dáme dohromady, nezhroutíme se

Sa Pa Sé, můj Port-Au-Princes
moji Haitští bohové a všechny z mých princezen
naše soustrast proti tomu zbrojí jako ty
jsme přímo vedle tebe snažíc se tomu dát smysl
nebeský otče pomož nám vidět skrze ty problémy
a těm co odešli, umožni vstoupit do tvé zahrady
takže tady je moje teorie, země už dávno strádá
proto jsme obětovali hodně abychom to zastínili
Bože promiň, jsou to slova ze srdce,
ale jen tak dokážu vidět tu tragédii, která se jim stala
tak pojďte se do toho taky zapojit a ruku v ruce,
rameno na rameno s nimi aby byli silnější
když nebesa spadnou...

Nemohu se dočkat zítřka
Haiti, moje láska
Haiti, moje láska
neopustím tě když jsi zhroucené, samo, samo
oh ne

Když nebesa spadnou a Zem se otřese
my to dáme dohromady, nezhroutíme se

Učíme se z minulosti když New Orleans bylo zaplavené,
takže víme, že se nemůžeme spolehnout na vládu
a jsme pod sutinami znovu, tak jdeme řvát když
když začneme utíkat, můj kámoš ztratil matku a pak
a pak, Carline ztratila své strýce a ti
pohřbeni bez rakví, jenom přikrytí látkou
slzy tečou a my se bráníme
ale příběh ještě neskončil, nemůže skončit jen tak
ne jen tak, zítřejší přeživší ponesou tvoje jméno
a ty žiješ uvnitř nás, tvá vzpomínka žije s námi,
inspiroval jsi nás k přestavění této země, tak nás veď

Nejsou to andělé na své cestě
nejsou to zvony Santa Trinite
čekající lidé, volné místo
pro podání ruky na pomoc, ne jen modlitba

[Francouzky refrén]
Haïti va s’élever
Tu vas te relever
Nous nous éléverons
Ensemble ensemble ensemble
my to dáme dohromady, nezhroutíme se
my to dáme dohromady, nezhroutíme se
my to dáme dohromady, nezhroutíme se
my to dáme dohromady, nezhroutíme se

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh