Young Forever

JAY-Z FT. MR.HUDSON

Originální text

[Mr. Hudson]
Let’s dance in style,
Let’s dance for a while,
Heaven can wait we’re only watching the skies
Hoping for the best but expecting the worst,
Are you gonna drop the bomb or not?
Let us die young or let us live forever,
We don’t have the power but we never say never,
Sitting in a sandpit,
Life is a short trip,
The music’s for the sad man,

[chorus]
Forever young,
I wanna be forever young
Do you really want to live forever?
Forever and ever
Forever young I wanna be
Forever young
Do you really want to live forever?
Forever, forever

[Jay-Z Ad Lib]
May the best of your todays, be the worst of your tomorrows, but we aint even thinking that far, you naw mean?

[Jay-Z]
So we live a life like a video
When the sun is always out and you never get old
and the champagne’s always cold
and the music is always good
and the pretty girls just happen to stop by in the hood
and they hop their pretty ass up on the hood of dat pretty ass car
without a wrinkle in today
cuz there is no tomorrow
just some picture perfect day
to last a whole lifetime
and it never ends
cos all we have to do is hit rewind

so lets just stay in the moment, smoke some weed,
drink some wine,
reminisce talk some sh-t forever young is in your mind
leave a mark that can’t erase neither space nor time
so when the director yells cut,
I’ll be fine,
I’m forever young…

[chorus]

[Jay-Z]
Fear not when, fear not why,
fear not much while were alive,
life is for living not living up tight,
see ya somewhere up in the sky,
fear not die, i’ll be alive for a million years, bye bye,
so not for legends, I’m forever young
my name shall survive
through the darkest blocks, over kitchen stoves,
over Pyrex pots, my name shall be passed down to generations while debating up in barber shops,
young slung, hung here,
shorty, the n-gga from here
with a little ambition just what we can become here,

and as the father passed his story down to his sons ears,
younger kid, younger every year, yeah
so if you love me baby this is how you let me know.
don’t ever let me go, thats how you let me know, baby,

[chorus]

[Jay-Z]
Slamming Bentley doors,
hopping out of Porsche’s,
popping up on Forbes lists,
Gorgeous,
hold up,
n-ggas thought i lost it,
they be talking bullsh-t
i be talking more sh-t
they nauseous,
hold up,
I”ll be here forever
you know, i’m on my fall sh-t,
and I ain’t waiting for closure, I will never forfeit,
less than four bars,
Guru bring the chorus in,
did you get the picture yet,
I’m painting you a portrait of young…

[Chorus]

Český překlad

tak tancuj stylově
tancuj aspoň chvíli
Nebe se nemůže dočkat až tam namíříme svoje zraky
doufaje v nejlepší ale očekávající nejhorší
shodíš tu bombu nebo ne?
nech nás umřít mladé nebo nás nech žít navždy
my tu sílu nemáme, ale nikdy neříkej nikdy
sedící na pískovišti
život je tak krátký
a toto je hudba pro smutného muže

navždy mladý
já chci být mladý navždy
opravdu chceš žít navždy?
navždy a napořád
navždy mladý já chci být
navždy mladý
opravdu chceš žít navždy?
navždy navždy

mohou být tvé nejlepší dnešní dny tvými nejhoršími zítřky,
ale tak daleko stejně nepřemýšlíme, ty jo chlape?

Takže, žijeme život jako video
kde nikdy nesvítí slunce a ty nikdy nezestárneš
a šampaňské je pořád chladné
a hudba je pořád dobrá
a hezký holky se vždycky zastavěj za tebou ve tvým rajonu
a třesou svými prdelkami před celým rajonem na autě
bez vrásky dneška
protože už je zítra
jen vyobrazit perfektní den
aby trval celý život
a nikdy keskončil
protože jediné co stačí udělat je zmáčknout tlačítko přetočit na začátek

refren

takže zůstaňme v tom momentu vykouřením trochy trávy
popitím nějakého vína
nostalgicky vzpomínat na myšlenku nekonečného mládí ve vašich myslích
opusťte značku, která nedokáže vymazat vesmír ani čas
takže když režisér řekne střih
bude mi fajn
budu navždy mladý
neboj se slova když, neboj se slova proč
neboj se chvíle co jsme naživu
život je na žití a ne na svazování se
uvidíme se někde nahoře v nebi
neboj se umřít, já budu žít milion let, tak čau čau
takže ne jako legenda, já budu pořád mladý
mé jméno musí přežít
ty nejtmavější bloky, všechny sporáky
varné desky, mé jméno by mělo být předáno generacím debatováním v holičství
mladý, hozený, pověšený tady
holka, to je černoch odsud
s trochou ambice je to to čím se můžeš stát
a stejně jako otec předá svou historii uším svých synů
mladší dítě, mladší každý rok, yeah
takže pokud mě máš ráda baby toto je návod jak to dát najevo
nenechej mě odejít, to je to jak mi to dáš najevo, baby

refren

prásknutím dveří mého Bentleye,
vyskočením z mého Porsche
zářením na seznamu Forbesu
ohromující
vydrž,
negři si myslí, že jsem to ztratil
budou plácat nesmysly
já budu mluvit ještě víc
oni jsou odporní
vydrž
budu tady navždy
ty víš, jsem na svojí dráze
a já si nepočkám na uzávěrku, já se nikdy neztratím
méně než 4 verše
Guru mi dá ten refrén
už sis udělal vlastní obrázek?
já ti maluji portrét, portrét mladého

refren

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh