The Other Side

JASON DERULO

a56fb997deae4e15fb224a7c5b0b67d2.jpg

Originální text

In the beginning
I never thought it would be you
When we were chillin
Smiling in the photobooth
But we got closer (Yeah)
Soon you were eating off my spoon
And coming over
And we would talk all afternoon

Tonight we’ll just get drunk
Disturb the peace
Bind your hands all over me
And then you bite your lip
Whisper and say, “We’re going all the way”

Tonight, take me to the other side
Sparks fly like the Fourth of July
Just take me to the other side
I see that sexy look in your eyes
And I know, we ain’t friends anymore
If we walk down this road
We’ll be lovers for sho
So tonight kiss me like it’s do or die
And take me to the other side

This could be perfect
But we won’t know unless we try (Try)
I know you’re nervous
So just sit back and let me drive

Tonight we’ll just get drunk
Disturb the peace
Bind your hands all over me
And then you bite your lip
Whisper and say, “We’re going all the way”

Tonight, take me to the other side
Sparks fly like the Fourth of July
Just take me to the other side
I see that sexy look in your eyes

And I know, we ain’t friends anymore
If we walk down this road
We’ll be lovers for sho
So tonight kiss me like it’s do or die
And take me to the other side

(Woah)
Kiss me like it’s do or die
And take me to the other side

Tonight we’ll just get drunk
Disturb the peace
Let your love crash into me
And then you bite your lip
Whisper and say, “We’re going all the way”

Tonight, take me to the other side
Sparks fly like the Fourth of July
Just take me to the other side
I see that sexy look in your eyes
And I know, we ain’t friends anymore
If we walk down this road
We’ll be lovers for sho

So tonight kiss me like it’s do or die
And take me to the other side
(Woah)
Take me to the other side
(Woah)
And take me to the other side
(Woah)
Kiss me like it’s do or die
(Woah)
And take me to the other side

Český překlad

Na začátku
Nikdy jsem si nemyslel, že bys to byla ty
Když jsme se bavili
Usmívali ve foto-budce
Ale dostali jsme se blíž (jo)
Brzy jsi jedla z mé lžíce
A dochází to
A povídali bychom si celé odpoledne

Dnes večer se jen opijeme
Budeme rušit klid
Oviň ruce kolem mě
A pak se kousni do rtu,
zašeptej a řekni: "Jedeme až na doraz"

Dnes večer mě vezmi na druhou stranu
Jiskry létají jako čtvrtého července
Jen mě vezmi na druhou stranu
Vidím ten sexy pohled v tvých očích
A já vím, že my už nejsme přátelé 
Pokud půjdeme touto cestou
Budeme určitě milenci 
Tak mě dnes večer polib, jako "Udělej to nebo zemři"
A vezmi mě na druhou stranu

To by mohlo být ideální
Ale nebudeme vědět, dokud to nezkusíme (nezkusíme)
Vím, že jsi nervózní
Takže jen seď a nech mě řídit

Dnes večer se jen opijeme
Budeme rušit klid
Oviň ruce kolem mě
A pak se kousni do rtu,
zašeptej a řekni: "Jedeme až na doraz"

Dnes večer mě vezmi na druhou stranu
Jiskry létají jako čtvrtého července
Jen mě vezmi na druhou stranu
Vidím ten sexy pohled v tvých očích

A já vím, že my už nejsme přátelé 
Pokud půjdeme touto cestou
Budeme určitě milenci 
Tak mě dnes večer polib, jako "Udělej to nebo zemři"
A vezmi mě na druhou stranu

(Woah)
Polib mě, jako "Udělej to nebo zemři"
A vezmi mě na druhou stranu

Dnes večer se jen opijeme
Budeme rušit klid
Nech svou lásku do mě narazit
A pak se kousni do rtu,
zašeptej a řekni: "Jedeme až na doraz"

Dnes večer mě vezmi na druhou stranu
Jiskry létají jako čtvrtého července
Jen mě vezmi na druhou stranu
Vidím ten sexy pohled v tvých očích
A já vím, že my už nejsme přátelé 
Pokud půjdeme touto cestou
Budeme určitě milenci 

Tak mě dnes večer polib, jako "Udělej to nebo zemři"
A vezmi mě na druhou stranu
(Woah)
Vezmi mě na druhou stranu
(Woah)
A vezmi mě na druhou stranu
(Woah)
Polib mě, jako "Udělej to nebo zemři"
(Woah)
A vezmi mě na druhou stranu

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh